TBN įvyko Vitalijaus Asovskio kūrybos vakaras | NLIF

TBN įvyko Vitalijaus Asovskio kūrybos vakaras

Kovo 9 d. Tautinių bendrijų namuose literatūrinis susivienijimas LOGOS surengė poeto, dramaturgo, vertėjo Vitalijaus Asovskio kūrybos vakarą. Vakaro pradžioje renginio dalyviams V. Asovskį pristatė ir apie jo kūrybinį kelią pasakojo humanitarinių mokslų daktarė, asociacijos „Melos“ pirmininkė Jelena Bachmetjeva. Vėliau kūrėjas skaitė savo eilėraščius, jo atliktus lietuvių poetų vertimus į rusų kalbą, dalijosi savo įžvalgomis apie šiuolaikinę poeziją.

„Vilnietis poetas, perėmęs turtingą rusų poezijos patirtį, dažnai į savo posmus įpina ir lietuviškus, ypač vilnietiškus motyvus. Jo vertimuose išlaikyta pagarba autoriui ir tekstui, meistriškai atkuriami lietuvių poetų įvaizdžiai, eufonika“, – rašoma vieno iš jo kūrybos rinkinio anotacijoje.

Vitalijus Asovskis gimė 1952 m. Kaliningrade, Rusijoje. Nuo 1959 m. gyvena Vilniuje. 1970 m. baigė Vilniaus 3-ąją (dabar Senamiesčio) vidurinę mokyklą, 1978 m. – rusų kalbą ir literatūrą Vilniaus universitete. 1975-2012 m. bendradarbiavo su įvairiais laikraščiais, žurnalais, radijo, televizijos, interneto portalų redakcijomis. 1987–2013 m. žurnalo „Вильнюс“ bendradarbis, redaktorius. 2000–2009 m. Lietuvos rusų dramos teatro literatūros skyriaus vedėjas.

Kūrybą spaudoje pradėjo skelbti 1975 m. Rašo rusų kalba. Kūrybos publikavęs žurnaluose „Дружба народов“, „Знамя“, „Континент“, „Вильнюс“, „Литературная Грузия“, „Неман“, „Северная Аврора“, „Смена“, „Metai“, antologijoje „Лучшие стихотворения 1990 года“ (Rusija), chrestomatijoje „Русская литература в Литве ХIV–XX вв.“ ir kitur. Jo kūrinių išversta į lietuvių, anglų, lenkų ir kitas kalbas.

V. Asovskis į rusų kalbą išvertęs J. Aisčio, B. Brazdžionio, V. Braziūno, A. Bukonto,  A. Grybausko, A. A. Jonyno, D. Kajoko, J. Kunčino, Cz. Miłoszo, A. Miškinio, G. Patacko, K. Platelio, T. Venclovos ir kitų autorių poezijos. Kūrėjas taip pat verčia iš lenkų, baltarusių, anglų kalbų.

Lietuvos rašytojų sąjungos narys – nuo 1992 m.

Plačiau skaitykite čia