Profesinio ugdymo sistema palaiko segreguotą, o ne įtraukų žmonių su negalia švietimą | NLIF

Profesinio ugdymo sistema palaiko segreguotą, o ne įtraukų žmonių su negalia švietimą

Profesinis ugdymas yra dažniausias žmonių su negalia pasirinkimas po mokyklos, nes tik nedaugelis turi galimybes pasiekti aukštojo mokslo laiptelį. Deja, Lietuvos švietimo sistema ir profesinio rengimo pakopoje sudaro palankesnes sąlygas mokytis specialiose klasėse, o norintys amatą įgyti integruotai negauna jokių papildomų paslaugų. Ydinga yra tai, kad didesni krepšeliai skiriami tik specializuotoms klasėms, kur mokomasi izoliuotai, o specialybių pasirinkimas labai ribotas.

Įtraukus mokymas yra viena iš esminių žmonių su negalia integracijos priemonių, kuri, jei vykdoma profesionaliai ir kvalifikuotai, užtikrina ne tik geresnį šių žmonių išsilavinimą, bet ir sklandesnį jų įsiliejimą į įprastą gyvenimą. Profesionaliai organizuojamo įtraukaus švietimo nauda yra pasitvirtinusi kitose šalyse ir Lietuva, ratifikuodama Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių konvenciją, įsipareigojo sudaryti sąlygas žmonėms su negalia mokytis drauge su visais. Tačiau statistika rodo, kad ši švietimo sistemos dalis dar nepriartėjo nei prie Konvencijos, nei prie pažangiausių kitų šalių praktikų.

Jei dėmesys mokiniams su negalia būtų vertinamas analizuojant tik finansus, susidarytų įspūdis, kad situacija nebloga: moksleivio su negalia, kuris mokosi specializuotoje klasėje,  profesinio ugdymo krepšelis beveik trigubai didesnis už standartinį ( paprasta programa – nuo 410 iki 897 eurų per metus, specializuota programa – nuo 1579 iki 2604 eurų per metus). Tačiau pasižiūrėję atidžiau matome, kad už tuos pinigus mokinys gauna izoliuotą mokymą ir labai ribotą specialybių skaičių. Jei jaunuolis nori rinktis iš paprastų programų, jokios papildomos pagalbos jis negaus, nes jo krepšelis bus skaičiuojamas ne pagal jo individualius poreikius, o pagal programą, kurią jis pasirinko – paprasta programa, standartinis ir krepšelis.

Šiais mokslo metais Lietuvos profesinio ugdymo įstaigose pagal specializuotas programas mokosi apie 1400 mokinių: 1240 mokiniai su intelekto sutrikimais, likę – regėjimo arba klausos negalią turintys žmonės. Kiek studentų mokosi integruotai – nei švietimo misterijos atstovai, nei švietimo informacinių technologijų centras pasakyti negali.

Plačiau skaitykite čia