Prof. Dalia Leinartė: Lyčių lygybę įtvirtinti Lietuvoje trukdo politinės valios stoka | NLIF

Prof. Dalia Leinartė: Lyčių lygybę įtvirtinti Lietuvoje trukdo politinės valios stoka

Vilniaus universiteto Lyčių studijų centro direktorė prof. Dalia Leinartė išrinkta Jungtinių Tautų Moterų diskriminacijos panaikinimo komiteto vicepirmininke. Tokios pareigos Jungtinių Tautų žmogaus teisių stebėsenos ir priežiūros sistemoje Lietuvos atstovui atiteko pirmą kartą.

Tiek profesorei, tiek mūsų šaliai tai didelis pasiekimas, suteikiantis progą plačiau pasikalbėti apie lyčių lygybės padėtį pasaulyje ir Lietuvoje. Valstybėje teisinė bazė sukurta, tačiau dėl įsigalėjusių stereotipų ir politinės valios trūkumo iki faktinės lygybės iš tiesų dar toli. 

Moterų diskriminacijos panaikinimo komitetą sudaro 23 nepriklausomi ekspertai. Ar sunku į jį patekti? Ką Lietuvai suteikia tai, kad Jūs tapote vicepirmininke?

Procesas yra sudėtingas. Kandidatą nominuoja valstybė, ratifikavusi Jungtinių Tautų konvenciją dėl visų formų diskriminacijos panaikinimo moterims. Būsimą kandidatą pasiūlo nacionalinė šalies narės vyriausybė. Ši informacija pateikiama Jungtinėms Tautoms, sudaromas sąrašas ir už asmenis balsuoja visos konvenciją ratifikavusios valstybės.

Vicepirmininkės pareigos visų pirma reiškia didelį Lietuvos matomumą. Mes, visi komiteto nariai, atstovaujame savo šalims – Lietuvos vardas visada keliauja su manuoju. Tačiau būtina pabrėžti, kad esame nepriklausomi ekspertai ir nacionalinių valstybių politika negali nulemti mūsų priimamų sprendimų. Kadangi vicepirmininką renka patys komiteto nariai, man tai – didžiulis pripažinimas.

Plačiau skaitykite čia.