LGL pristato leidinį, skirtą diskriminacijos lytinės tapatybės pagrindu prevencijai | NLIF

LGL pristato leidinį, skirtą diskriminacijos lytinės tapatybės pagrindu prevencijai

Nacionalinė LGBT* teisių gynimo asociacija LGL pristato naują efektyviai translyčių asmenų žmogaus teisių apsaugai užtikrinti skirtą leidinį „Apsauga nuo diskriminacijos lytinės tapatybės ir lyties raiškos pagrindais Lietuvos teisinėje sistemoje: galimybių studija.“

Šiuo leidiniu siekiama paskatinti dialogą su įstatymų leidėjais, politikos formuotojais bei sprendimų priėmėjais dėl efektyvios translyčių bei transseksualių asmenų apsaugos nuo diskriminacijos bei neapykantos kalbos ir neapykantos nusikaltimų prevencijos. Šiuo tikslu pateikiama „lytinės tapatybės“ ir „lyties raiškos“ teisinių kategorijų įvedimo į nacionalinę Lietuvos teisės sistemą galimybių studija, atsižvelgiant į jau egzistuojantį teisinį reguliavimą bei politinės konjunktūros sąlygojamas tokio pasiūlymo įgyvendinimo galimybes.

Plačiau skaitykite čia.