TBN dalyvavo ekskursijoje „Lietuvių kalba ir jos kilmė“ | NLIF

TBN dalyvavo ekskursijoje „Lietuvių kalba ir jos kilmė“

Spalio 15 d. Vilniaus tautinių bendrijų atstovai dalyvavo ekskursijoje „Lietuvių kalba ir jos kilmė“. Renginio dalyviai susipažino su Lietuvių kalbos instituto Kalbos muziejuje parengta ekspozicija, vaizdžiai pasakojančia apie lietuvių kalbos kilmę, jos raidos istoriją. Muziejuje eksponuojamos elektroninės vartyklės su išsamia informacija apie įvairias kalbotyros sritis: kalbos istoriją, dialektologiją, leksikografiją, kalbų kontaktų tyrimus, raštijos istoriją, terminologiją, dabartinę vartoseną, kalbotyros istoriją ir kt. Taip pat ekspozicijoje pristatomi archyviniai dokumentai, įžymių mokslininkų kalbininkų asmeniniai daiktai. Su Kalbos muziejaus eksponatais supažindino Lietuvių kalbos instituto Lituanistikos židinio vadybininkė Dovilė Bielevičiūtė.

Renginį pagal vieną iš Tautinių mažumų integracijos į Lietuvos visuomenę išsaugant jų tapatumą programos priemonių organizavo Kultūros ministerijos Tautinių mažumų reikalų skyriaus vedėjas Kastytis Minkauskas.

Plačiau skaitykite čia.