Tautinių bendrijų tarybos narių susitikimas su Lygių galimybių kontroliere | NLIF

Tautinių bendrijų tarybos narių susitikimas su Lygių galimybių kontroliere

Rugsėjo 6 d. Tautinių bendrijų namuose vyko Tautinių bendrijų tarybos narių susitikimas su Lygių galimybių kontroliere Agneta Lobačevskyte. Susitikime dalyvavo šios Tarnybos vyriausioji specialistė viešiesiems ryšiams Mintautė Jurkutė ir vyresnioji patarėja Danguolė Grigolovičienė.

Lygių galimybių kontrolierė A. Lobačevskytė pristatė susirinkusiems Tarnybos veiklą, jos kompetencijos ribas ir teisinį lygių galimybių reglamentavimą. Ji atkreipė dėmesį į tai, kad Lietuvos Respublikos lygių galimybių įstatymas taip pat draudžia diskriminaciją rasės, tautybės, kalbos, kilmės ir etninės priklausomybės pagrindais. Šiais pagrindais kasmet Tarnyba gauna nedaug skundų. 2015 metais buvo pradėti 17 tyrimų dėl galimos diskriminacijos tautybės pagrindu ir 4 dėl galimos diskriminacijos kalbos pagrindu.

A. Lobačevskytė atsakė į gausius Tautinių bendrijų tarybos narių klausimus, susijusius su   gimtosios tautinių bendrijų kalbos vartojimu valstybinėse institucijose, atskirais diskriminacijos attvejais, kuomet darbdaviai skelbimuose įsidarbinti pažeidžia lygių galimybių įstatymą.

Tautinių bendrijų tarybos nariai pasiūlė toliau plėtoti informacinę sistemą, kuri informuotų visuomenės narius apie teisinį pagrindą ginti savo prigimtines teises.

Susitikimo dalyviai sutaė tęsti bendradarbiavimą vykdant projektus, skirtus diskriminacijos dėl tautybės, etninės priklausomybės ir kalbos mažinimui.

Plačiau skaitykite čia