Ar intelekto sutrikimas suderinamas su aukštuoju mokslu? Islandijoje – taip! | NLIF

Ar intelekto sutrikimas suderinamas su aukštuoju mokslu? Islandijoje – taip!

Švietimo raida Islandijoje mažai kuo skiriasi nuo kitų Skandinavijos šalių. Ypač skatinamas ir plėtojamas žmonių su negalia įtraukusis švietimas, kuomet žmonės su negalia (išskyrus tik visiškai išimtinius atvejus) mokosi kartu su savo bendraamžiais bendrojo lavinimo, profesinio ugdymo ar aukštojo mokslo įstaigose.

Siekdamas užtikrinti žmonių su intelekto sutrikimais dalyvavimą aukštojo mokslo sistemoje, 2007 metais Islandijos Universitetas pakvietė žmones su intelekto sutrikimais dalyvauti pirmoje profesinių studijų programoje. Šis nuodugniai apgalvotas projektas, naudojant kokybiškus mokymo metodus, visiškai pasiteisino. Dvejų metų trukmės dalines studijas sėkmingai baigė jau 4-ios studentų laidos (2009, 2011, 2013, 2015).

Pagrindinis Islandijos Universiteto tikslas yra kokybiškai parengti studentus darbo rinkai ir suteikti galimybę mokytis toliau. Mokymosi proceso organizavime vadovaujamasi Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių konvencija, socialiniu negalios modelio ir įtraukiojo švietimo principais.

Siekdamas užtikrinti žmonių su intelekto sutrikimais kokybišką mokymąsi, Islandijos Universitetas išplėtojo mentorių sistemą. Kiekvienas besimokantis studentas su negalia turi jį kuruojantį draugą ir bendraamžį to paties universiteto studentą. Socialinės pedagogikos ir kitų pedagoginių skyrių studentai mentoriaudami gali gauti kreditus savo studijuojamiems dalykams. Į mentorių programą įtraukti studentai kartą per savaitę susitinka ir drauge dalyvauja seminaruose ar mokymuose, taip nuolat keldami savo kvalifikaciją. Studentai mentoriai dažniausiai lanko ir mokosi tuos pačius profesinės programos dalykus, kaip ir jų kuruojami studentai. Nors pagrindinis mentoriaus tikslas – padėti studentui su intelekto sutrikimais pasiekti savo mokymosi tikslų, bet patys jie įgyja neįkainojamos patirties, kuri parverčia būsimų socialinių pedagogų darbe.

Islandijos Universitetas ne tik pritaikė fizinę Universiteto aplinką žmonėms su intelekto sutrikimais, bet sukūrė jiems prieinamą mokymosi programą ir išplėtojo socialinių paslaugų sistemą.

Pagrindiniai Islandijos Universiteto tikslai yra:

  • suteikti studentams galimybę siekti individualizuoto švietimo, atsižvelgiant į jų stipriąsias puses, interesus ir pasirinktą darbo sritį;
  • kiekvienam studentui suteikti galimybę įgyti praktinių žinių ir socialinių įgūdžių įtraukiojo švietimo standartus atitinkančioje aplinkoje.

Universitetas tai įgyvendina užtikrindamas ne tik kokybiškas studijas, bet ir praktiką. Be to, taip skatinamas žmonių su negalia dalyvavimas visuomenės veikloje. Per praktiką studentai patys pasirenka kur nori dirbti: darželiuose, užklasinėje veikloje, laisvalaikio ir sporto klubuose, specialiuose projektuose ar kt.

Kaip jau minėjome, stidijos trunka dvejus metus ir per juos studentai su intelekto sutrikimais mokosi štai tokius dalykus: negalios studijos, darbo studijos, sociologija ir lygybė, menas, drama, alternatyvioji komunikacija, sveikata ir rūpyba, laisvalaikis ir vaikai, liaižudies istorijos, mitai ir pasakos, klasės žaidimai, Informacinės technologijos, judesio ir dramos ekspresija, mokslas, bendruomenė ir menai darželyje.

Pačių studentų teigimu, Islandijos Universitetas užtikrina praktišką, t.y. kokybišką, praktiką, daug įdomių užduočių ir daug atsakomybės, pakelia savivertę, padeda susirasti naujų draugų.

Universiteto duomenimis apie 60 proc. buvusių studentų randa darbą švietimo sistemoje, 30 proc. – kituose sektoriuise ir tik 10 proc. buvusių studentų nesusiranda darbo.

Ateityje šis Universitetas planuoja įdiegti ne tik Švietimo profesines studijas, bet ir humanitarinių mokslų, inžinerijos, socialinių mokslų, sveikatos mokslų profesine studijas.

Islandijos Universiteto atstovų teigimu, tiek dėstytojams, tiek patiems studentams yra didelė privilegija kurti, plėtoti ir dalyvauti šioje programoje. Visi jie patobulėjo kaip profesionalai ir specialistai. Visi jie daug ko išmoko iš savo naujų studentų ir bendramokslių. Jie suprato, kad studentai su intelekto sutrikimais per menkai vertinami Islandijos švietimo sistemoje. Naujosios diplominės studijos suteikė naujas galimybes ir iškėlė naujus reikalavimus visai Islandijos švietimo sistemai.

Įdomu tai, kad islandai net nėra ratifikavę JT Neįgaliųjų teisių konvencijos, tačiau jų priimami teisės aktai, formuojama politika bei veikianti praktika yra labai šiuolaikiška, iš esmės siekianti vadovautis ir atitikti Konvencijos keliamus reikalavimus. Islandijoje 2011 m. buvo priimtas Aktas dėl žmonių su negalia teisių apsaugos, kuris užtikrina šios grupes lygias teises ir galimybes.

Plačiau skaitykite čia