Nuo nulio iki mėnulio: translyčių asmenų žmogaus teisių advokacija Europos Tarybos lygmeniu | NLIF

Nuo nulio iki mėnulio: translyčių asmenų žmogaus teisių advokacija Europos Tarybos lygmeniu

Aš negaliu eiti į tam tikrus tualetus, aš negaliu eiti į tam tikrus persirengimo kambarius, aš negaliu tiesiog parodyti kažkam savo ID, parduotuvėje ir t.t. nepapuolęs į keblią situaciją. Tai yra labai sunku ir, manau, kad taip neturėtų būti“, – Oskaras, 18 metų translytis vyras.
Remiantis ES Pagrindinių teisių agentūros (PTA) duomenimis, net 60 % translyčių asmenų Lietuvoje patyrė fizinį ar seksualinį smurtą ar grasinimus susidoroti per pastarųjų penkerių metų laikotarpį.

Šiandien Lietuvos teisės aktuose nėra įtvirtintos galimybės translyčiams asmenims pasikeisti asmens tapatybės dokumentus be privalomojo chirurginės operacijos reikalavimo. Tai reiškia, kad jeigu asmuo nori pasikeisti lytį asmens tapatybės dokumentuose, pirmiausia jis turi atlikti chirurginę lyties keitimo operaciją. Tačiau ne visi translyčiai asmenys nori ir/ar gali medicininiu būdu keisti savo lytį (yra ir kitų būtų norimai lytinei tapatybei išreikšti, pavyzdžiui, hormonų terapija). Situaciją dar labiau komplikuoja tai, kad šiuo metu Lietuvoje nėra galimybės gauti su lyties keitimu susijusių medicininių paslaugų. Nors dar 2007 m. Lietuva Europos Žmogaus Teisių Teisme (EŽTT) pralaimėjo bylą L. prieš Lietuvą ir buvo įpareigota arba priimti Lyties pakeitimo įstatymą, arba ieškovui atlyginti turtinę žalą, susijusią su medicinos lyties keitimo išlaidomis užsienyje, Lietuva pasirinko pastarąjį variantą, o Lyties pakeitimo įstatymas taip ir liko nepriimtas.

Lietuva šiuo metu yra vienintelė Europos Sąjungos (ES) valstybė, kurioje nėra teikiamos ne tik su medicininiu lyties keitimu susijusios sveikatos priežiūros paslaugos, bet nėra ir de jure ar de facto procedūros, kuria pasinaudojant translyčiai asmenys galėtų realizuoti savo teisę į teisinį lytinės tapatybės pripažinimą (t.y. galimybė pasikeisti asmens tapatybės dokumentus).

Tai reiškia, kad translyčiams asmenims neįmanoma pasikeisti asmens tapatybės dokumentus Lietuvoje, nebent tuo atveju, jei chirurginę operaciją asmuo atliko užsienio šalyje. Tačiau ši galimybė yra ribota dėl didelių tam reikalingų finansinių kaštų.

Esminiai advokacijos pasiekimai:
-Sustabdytas nepalankių teisės aktų pakeitimų priėmimas
– Europos Ministrų komitetas sustiprino bylos L. prieš Lietuvą sprendimo įgyvendinimo kontrolę – Lietuvai pritaikyta sustiprintos priežiūros procedūra
– Sukurta tarpministerinė darbo grupė su lyties keitimo reglamentavimu susijusiems klausimams spręsti

Tai yra akivaizdus translyčių asmenų žmogaus teisių pažeidimas, dėl kurio translyčiai asmenys yra priversti gyventi su jų tikrosios lytinės tapatybės ir fizinės išvaizdos neatitinkančiais asmens tapatybės dokumentais. Kasdieniniame gyvenime tai sukelia itin didelių problemų – keliaujant, ieškant darbo ar bendraujant su valstybės institucijomis. Kiekvieną kartą, pateikdami savo asmens tapatybės dokumentus, translyčiai asmenys yra priversti paviešinti savo lytinę tapatybę. Tokiu būdu nuolatos susiduriama su padidinta diskriminacijos, priekabiavimo ar netgi fizinio smurto rizika. Yra kvestionuojamas jų tapatybės autentiškumas, pateikiami įtarimai dėl svetimos tapatybės pasisavinimo ir dokumentų klastojimo. Translyčiai asmenys yra priversti atsakyti į įvairaus pobūdžio klausimus bei pateikti išsamius paaiškinimus dėl savo išvaizdos, teisinio statuso. Neegzistuojanti galimybė pasikeisti asmens tapatybės dokumentus translyčiams asmenims užkerta galimybę integruotis į ekonominį ir socialinį šalies gyvenimą.

Plačiau skaitykite čia