Teisingumo ministerija pirmoji iniciavo dialogą su žmonių su negalia organizacijomis | NLIF

Teisingumo ministerija pirmoji iniciavo dialogą su žmonių su negalia organizacijomis

Teisingumo viceministras Julius Pagojus Ministro Pirmininko pavedimu pakvietė susitikti asociacijos Lietuvos neįgaliųjų forumas atstovus. Per susitikimą buvo aptarti valstybės garantuojamos teisinės pagalbos efektyvumo, kokybės bei prieinamumo žmonėms su negalia klausimai, taip pat galimybė visavertiškai dalyvauti rinkimuose, priverstinio hospitalizavimo tvarka bei galimybė užtikrinti žmogaus teisių stebėseną uždaro tipo institucijose, naujoji teisinio veiksnumo reglamentavimo tvarka.

Atsakydamas į žmonių su negalia organizacijų atstovų išsakytas problemas, viceministras J. Pagojus informavo, jog sprendžiant rinkimų neprieinamumo klausimus Teisingumo ministerija yra parengusi balsavimo internetu įstatymą. Lietuvos Respublikos Vyriausybė jo projektui jau pritarė, kovą jis bus svarstomas Seime. Pritarus, būtų sukurta sistema, ji testuojama bei audituojama. Teigiamo vertinimo atveju būtų kuriama įstatyminė bazė. 2019m. savivaldos rinkimuose jau galima būtų balsuoti internetu. Dėl kitų su rinkimais susijusių problemų viceministras pažadėjo organizuoti susitikimą su Vyriausiaja rinkimų komisija.

Apžvelgdamas valstybės garantuojamos teisinės pagalbos situaciją, viceministras pažymėjo, jog prieš trejus metus buvo milžiniški įsiskolinimai advokatams, lėšos šiai sričiai kasmet didėja, skolos panaikintos, pajamų riba pakelta. Toliau ministerijos planuose – informacinė sistema, suteiksianti galimybes asmeniui pasirinkti advokatą, taip pat ir advokatas galėtų pasirinktų bylą, kas taptų ir motyvacine priemone.

Naujasis teisinio veiksnumo reguliavimo reglamentavimas kelia daugiau praktinių negu teisinio reguliavimo problemų, pažymėjo viceministras. Pavyzdžiui, notarai netvirtina amsens su proto negalia įgaliojimų, tokią ydingą notarų praktiką yra įtvirtinę ir teismai. Dėl to viceministras įsipareigojo organizuoti pasitarimą su Notarų rūmais, kuriame bus pakviesti dalyvauti ir Lietuvos neįgaliųjų forumo atstovai.

Plačiau skaitykite čia