Lietuvos neįgaliųjų forumas supažindino savivaldybių atstovus su naujais reikalavimais nustatant teisinį veiksnumą | NLIF

Lietuvos neįgaliųjų forumas supažindino savivaldybių atstovus su naujais reikalavimais nustatant teisinį veiksnumą

Asociacijos „Lietuvos neįgaliųjų forumas“ prezidentė Dovilė Juodkaitė dalyvavo Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos rengtame pasitarime su savivaldybių atstovais dėl nuo sausio 1 d. įsigaliojusios naujos teisinio veiksnumo nustatymo tvarkos.

Tai didžiausia Lietuvoje civilinės teisės reforma, kuria siekiama įgyvendinti tarptautinio žmogaus teisių dokumento – Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių konvencijos – reikalavimus dėl asmenų su negalia lygybės prieš įstatymą ir jų teisinio veiksnumo realizavimo galimybės.

Dovilė Juodkaitė skaitė pranešimą „Socialinis negalios modelis ir tarptautiniai standartai keičiant požiūrį į žmones su negalia kaip teisių subjektus“, kuriame pristatė JT Neįgaliųjų teisių konvencijos naujus standartus dėl asmenų su negalia lygybės prieš įstatymą. Pranešime taip pat buvo pabrėžta būtinybė keisti požiūrį, teisinę bazė ir praktiką siekiant padėti žmonėms su negalia (ypač su proto ir psichosocialine negalia) realizuoti jų teisinį veiksnumą, neatimant teisių, o suteikiant pagalbą.

Itin svarbus vaidmuo naujosios reformos įgyvendinime tenka socialiniams darbuotojams. Būtent jie turės vertinti asmenų su negalia gebėjimus pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus, prieš nustatant jiems neveiksnumą ar jį apribojant. Toks vertinimas turi būti individualizuotas, vadovautis išskirtinai žmogaus teisių užtikrinimo standartais, atsižvelgti į asmens norus ir pasirinkimus, kad asmens teisės būtų ribojamos kiek įmanoma mažiau ir būtų išlaikytas kuo didesnis jo savarankiškumas priimant kasdienius sprendimus.

Pasitarime be savivaldybių atstovų taip pat dalyvavo socialinės apsaugos ir darbo bei teisingumo ministerijų ekspertai. Pasitarimas įvyko sausio 7 dieną.

Plačiau skaitykite čia