TBN – istorikės, ukrainistės dr. Aldonos Vasiliauskienės kūrybos vakaras | NLIF

TBN – istorikės, ukrainistės dr. Aldonos Vasiliauskienės kūrybos vakaras

Lapkričio 15 d. popietę Tautinių bendrijų namuose vyko istorijos mokslų daktarės Aldonos Vasiliauskienės kūrybos vakaras. A.Vasiliauskienė tyrinėja lietuvių ir ukrainiečių istorinius ryšius, Vilniuje įkurto Šv.Bazilijaus Didžiojo ordino istoriją.

Aldona Pajėdaitė-Vasiliauskienė gimė 1945 m. Anykščių r. Galvydžių k. Taigi, šie metai Aldonai Vasiliauskienei – brandaus asmeninio jubiliejaus metai. Ji augo Skapiškyje, dirbo Vilkaviškio ir Pakruojo rajonų mokyklose, neakivaizdžiai studijavo istoriją Vilniaus universitete.  1990 m. apgynė disertaciją „Antrojo Lietuvos Statuto nuorašai senąja baltarusių kalba“. Nuo 1975 m. dirbo Vilniaus universitete, vėliau – Šiaulių universitete.

2000 m. tapo viena iš lietuvių, ukrainiečių istorikų asociacijos įkūrėjų, išrinkta jos prezidente. 2000 m. laimėjo „Lietuvos moters, pasižymėjusios krikščioniškų idealų tarnyboje“ Giedros korporacijos (JAV) premiją. Yra parašiusi 17 knygų, dalis kurių yra išverstos į ukrainiečių kalbą.

Susirinkusieji galėjo susipažinti su fotografijų paroda „Gyvenimas mokslui ir žmonėms“, pristatančia A.Vasiliauskienė gyvenimą bei veiklą plėtojant lietuvių ir ukrainiečių istorikų bendradarbiavimą.

Renginyje kalbėjo ir A.Vasiliauskienę sveikino ir padėką įteikė  Ukrainos ambasados Lietuvoje darbuotojai. Tautinių mažumų departamento prie LRV Ryšių su tautinėmis bendrijomis skyriaus vedėja Rasa Paliukienė pagarsino ir įteikė departamento direktorės Vidos Montvydaitės sveikinimą. Šiltus sveikinimo žodžius išsakė Vilniaus ukrainiečių bendrijos nariai, kolegos mokslininkai, draugai. Susitikimas baigėsi skambia „Ilgiausių metų“ daina, skambėjusia ukrainiečių ir lietuvių kalbomis. Renginį vedė Vilniaus ukrainiečių bendrijos pirmininkė Natalija Šertvytienė.

Plačiau skaitykite čia