Latvijoje – Ministrų susitikimas dėl JT Neįgaliųjų teisių konvencijos įgyvendinimo Europos Sąjungoje | NLIF

Latvijoje – Ministrų susitikimas dėl JT Neįgaliųjų teisių konvencijos įgyvendinimo Europos Sąjungoje

Š. m. gegužės 11-12 dienomis Latvijoje vykusio susitikimo tiklas – aptarti pasiekimus bei iššūkius, su kuriais valstybės susiduria, siekdamos, kad Europa taptų laisva ir prieinama, be kliūčių ir barjerų.

Aukšto lygio susitikimo negalės klausimais metu buvo nuolat pabrėžiama, kad įtraukusis švietimis yra viena iš pagrindinių prielaidų, siekiant kokybiško įdarbinimo, tačiau tokia švietimo forma vis dar tėra veikiau išimtis, nei realybė.

„Jauni žmonės Europoje susiduria su neįtikėtinais įsidarbinimo sunkumais, tačiau jauni žmonės su negalia žymiai dažniau tampa bedarbiais. Jų atskirtis darbo rinkoje didėja, tinkamo ir oraus darbo prieinamumas mažėja, švietimo paslaugos nėra adekvačiai finansuojamos ir netampa įtraukiosiomis. Profesinis rengimas, kaip parengimiamoji grandis siekiant įsidarbinimo atviroje darbo rinkoje, nėra prienama daugeliui asmenų su negalia“, – susitikimo metu kalbėjo Europos neįgaliųjų forumo (ENF) prezidentas Yannis Vardakastanis.

ENF prezidentas taip pat išreiškė viltį, kad kitos ES Tarybai pirmininkaujančios valstybės paseks geru Latvijos pavyzdžiu, organizuojant reguliarius tematinius susitikimus asmenų su negalia klausimais. Tai svarbu siekiant koordinuoto požiūrio ir veiksmų ES ir jos narių nacionaliniu mastu, siekiant įgyvendinti ir užtikrinti visų asmenų su negalia teises realybėje.

„Šiais metais JT Komitetas įvertins ES veiksmus ir pažangą, įgyvendinant JT Neįgaliųjų teisių konvencijos nuostatas. Komiteto baigiamosios išvados ir rekomendacijos Europos Sąjungai bus priimtos 2015 m. rugsėjo 3 dieną ir turės tapti svarbiu prioritetu kitam ES pirmininkavimo laikotarpiui – pagrindu kitų artimiausių metų negalės politikos formavimui ir įgyvendinimui Europos Sąjungos ir atskirų valstybiu mastu“, – pabrėžė Yannis Vardakastanis.

 Plačiau skaitykite čia.