Europos Parlamento Vicepirmininkės Ulrike Lunacek sveikinimas NLĮF konferencijos dalyviams | NLIF

Europos Parlamento Vicepirmininkės Ulrike Lunacek sveikinimas NLĮF konferencijos dalyviams

Š. m. balandžio 20 dieną Nacionaliniam lygybės ir įvairovės forumui (NLĮF) priklausančios organizacijos, bendradarbiaudamos su Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba (LGKT), Lietuvos Respublikos Seimo Žmogaus teisių komitetu ir Seimo Europos informacijos centru, pakvietė į tarptautinę žmogaus teisių konferenciją „Lygių galimybių politika Europoje ir Lietuvoje: dabarties iššūkiai ir ateities perspektyvos“, kuri organizuota LR Seime.

Gausiai susirinkusiems konferencijos dalyviams specialų vaizdo sveikinimą įrašė Europos Parlamento Vicepirmininkė Ulrike Lunacek, pabrėžusi, jog žmogaus teisės – nedalomos, universalios, neprivilegijuotos, ir nesaistomos valstybių sienų.

Europos Parlamento Vicepirmininkės Ulrike Lunacek sveikinimas NLĮF konferencijos dalyviams (su galimybe pasirinkti titrus lietuvių kalba):