Vyriausybei tvirtinti teikiamas nediskriminavimo skatinimo planas | NLIF

Vyriausybei tvirtinti teikiamas nediskriminavimo skatinimo planas

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija parengė ir pateikė Lietuvos Respublikos Vyriausybei svarstyti Nediskriminavimo skatinimo tarpinstitucinį veiklos planą.

Nediskriminavimo skatinimo tarpinstitucinio veiklos plano paskirtis – mažinti diskriminaciją Lygių galimybių įstatyme nustatytais pagrindais didinant visuomenės sąmoningumą, tiriant ir vertinant asmenų grupių, kurioms reikalinga teisinė apsauga, padėtį ir stiprinant institucijų, dirbančių lygių galimybių ir nediskriminavimo srityje, veiklos, bendradarbiavimo ir kontrolės mechanizmą.

Įgyvendinant šį planą bus siekiama didinti visuomenės sąmoningumą nediskriminavimo skatinimo ir lygių galimybių srityje; ištirti ir įvertinti asmenų grupių, kurioms reikalinga teisinė apsauga, padėtį bei stiprinti institucijų ir organizacijų, dirbančių lygių galimybių ir nediskriminavimo srityje, veiklos, bendradarbiavimo ir kontrolės mechanizmą.