TBN įvyko susitikimas su ESBO eksperte Veronika Kristkova | NLIF

TBN įvyko susitikimas su ESBO eksperte Veronika Kristkova

Spalio 14 d. Tautinių bendrijų namuose įvyko ESBO aukštosios komisarės tautinių mažumų klausimais (HCNM) Astrid Thors biuro teisės ekspertės Veronikos Kristkovos susitikimas su Tautinių bendrijų tarybos atstovais. Susitikimo metu V.Kristkova domėjosi Tautinių bendrijų tarybos veikla, naujojo Lietuvos Respublikos tautinių mažumų įstatymo rengimo problemomis.

Susitikimas vyko ESBO aukštosios komisarės tautinių mažumų klausimais (HCNM) Astrid Thors biuro teisės ekspertės Veronikos Kristkovos tarnybinio vizito į Lietuvą 2014 m. spalio 13-14 d. metu. Vizito tikslas – susitikti su valstybės institucijų ir tautinių mažumų atstovais  ir  susipažinti su tautinių mažumų padėtimi Lietuvoje, tautinių mažumų padėtį reglamentuojančia teisine baze.