NLIF | Category Archive | Naujienos

Europos Sąjungos parlamentas balsų dauguma pritarė rezoliucijai dėl Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių komiteto rekomendacijų įgyvendinimo

Praėjusių metų pabaigoje Europos Sąjunga gavo Jungtinių Tautų rekomendacijas dėl Neįgaliųjų teisių konvencijos įgyvendinimo.
Nepraėjus nei metams ES parlamento narė Helga Stevens drauge su nevyriausybinėmis organizacijomis parengė dokumentą, kuris numato veiksmus siekiant efektyvesnio Konvencijos  įgyvendinimo. Rezoliucijai, kviečiančiai ES Tarybą ir Komisiją įgyvendinti JT rekomendacijas, pritarė dauguma …

Visa naujiena »

Lietuvos neįgaliųjų forumo mokymai apie naująją teisinio veiksnumo sampratą ir realizavimo tvarką

Svarbi naujos teisinio veiksnumo reformos įgyvendinimo  grandis – socialiniai darbuotojai, kuriems yra pavesta įvertinti asmenų galimybes pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus, jeigu iškyla abejonių dėl teisinio veiksnumo savarankiško realizavimo. Lietuvos neįgaliųjų forumas nuo gegužės mėnesio surengė 5 mokymus „Teisinio veiksnumo instituto reforma Lietuvoje ir …

Visa naujiena »

Ką apie tos pačios lyties asmenų šeimas pasakė EŽTT?

Labai džiugu, kad Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimai susilaukia vis didesnio Lietuvos visuomenės dėmesio. Tai ypač akivaizdu, kai šio teismo sprendimai būna susiję su pakankamai jautriais teisės klausimais, kurie turi stiprų tradicijų, paskirų visuomenės narių ar grupių moralės supratimų, ideologijų ar net filosofinių pažiūrų pagrindą. …

Visa naujiena »