kalba | NLIF

Žymų archyvas kalba

TBN – valstybinės kalbos centras

Tautinių bendrijų namai, vystydami savo veiklą, pagrindinį dėmesį skiria Lietuvos tautinių mažumų tapatumo puoselėjimui, skatina ir remia tautinių mažumų integracijos į Lietuvos visuomeninį gyvenimą procesus. Tautinių bendrijų namai teikia paramą Lietuvos tautinių mažumų visuomeninėms organizacijoms jų visavertės integracijos į šalies visuomeninį gyvenimą procese tiria tautų, …

Visa naujiena »

Aptarti nediskriminavimo tautybės, rasės ir kalbos pagrindu klausimai

Kokios yra nediskriminavimo skatinimo priemonės, su kokiomis problemomis susiduria Lietuvoje gyvenantys kitataučiai, emigrantai iš trečiųjų šalių? Šie ir daug kitų klausimų buvo nagrinėjami gegužės 20 d. Lietuvių kalbos institute vykusiame seminare, skirtame nediskriminavimo tautybės, rasės ir kalbos pagrindu ugdymui. Jame dalyvavo valstybinių institucijų, nevyriausybinių organizacijų …

Visa naujiena »