Europos NVO tinklas | NLIF

Žymų archyvas Europos NVO tinklas

NLĮF kviečia į spaudos konferenciją „Bendradarbiavimas siekiant žmogaus teisių ir lygių galimybių apsaugos Lietuvoje“

Nacionalinis lygybės ir įvairovės forumas (NLĮF), vienijantis nevyriausybines organizacijas, atstovaujančias diskriminacijos atžvilgiu pažeidžiamas gyventojų grupes, siekiant bendrųjų tikslų kovoje prieš diskriminaciją lyties, negalios, seksualinės orientacijos, amžiaus, religijos ir įsitikinimų, rasės ar etninės kilmės pagrindu, maloniai kviečia dalyvauti spaudos konferencijoje, kuri vyks gruodžio 19 dieną 10 …

Visa naujiena »