Vilniaus Bočiai | NLIF

Vilniaus Bočiai

bociaiLietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“ Vilniaus miesto bendrija savo veiklą pradėjo 1995 metais.

LPS „Bočiai“ pagrindiniai veiklos tikslai ir uždaviniai yra atstovauti pensinio ir priešpensinio amžiaus žmonių ekonominiams, socialiniams, kultūriniams interesams ir ginti juos visų lygių valdžios institucijose; organizuoti diskusijas, seminarus, konferencijas, kursus, leidybinę veiklą, dalyvauti tarptautiniuose projektuose; teikti visuomenei ir savo nariams politinio, teisinio, ekonominio, socialinio ir kultūrinio pobūdžio informaciją apie pagyvenusių žmonių padėtį bei reikalus Lietuvoje ir visame pasaulyje; įgyvendinant principą: „Mokytis visą gyvenimą!“, teikti visuomenei ir savo nariams mokymo bei kvalifikacijos tobulinimo paslaugas; organizuoti pagyvenusių žmonių meninės saviraiškos veiklą, propaguoti klubinius užsiėmimus pagal pomėgius, skatinti savišvietą, sveiką gyvenseną, plėtoti savitarpio pagalbą, šalpą, slaugą, globą ir labdarą, palaikyti ir diegti tautines kultūrines tradicijas, saugoti istorinį paveldą, tenkinti savo narių kitus viešuosius interesus, taip pat vykdyti veiklą informavimo bei tarptautinio bendradarbiavimo srityse.

Bendrija „Bočiai“ plėtoja visuomeninę kultūrinę veiklą, rengia koncertus, susitikimus su pagyvenusiais žmonėmis, visuomene, jaunimu, vaikų ir senelių globos namais, pažymi visuomenės iškilias datas, rūpinasi senjorų laisvalaikio organizavimu, rengia pažintines išvykas, keliones, plėtoja pensininkų kvalifikacinių įgūdžių tobulinimą. Pastaraisiais metais yra skiriamas didesnis dėmesys medicininėms žinioms, sveikos gyvensenos renginiams, socialinių bei ekonominių žinių suteikimui.

Kontaktai

Kaštonų g. 3, 01107 Vilnius,

Tel. 8 5 2732152,

El. p. vilniausbociai@zebra.lt

www.vilniausbociai.lt