NLĮF atliko Nediskriminavimo priemonių plano įgyvendinimo stebėsenos analizę | NLIF

NLĮF atliko Nediskriminavimo priemonių plano įgyvendinimo stebėsenos analizę

2017 m. gruodžio mėnesį Nacionaliniam lygybės ir įvairovės forumui (NLĮF) priklausančios organizacijos parengė leidinį Nediskriminavimo priemonių plano įgyvendinimo stebėsenos analizė. Metodologija ir ataskaita.

Šiame leidinyje pateikiama Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu patvirtinto Nediskriminavimo skatinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo stebėsenos analizė, kuri yra skirta stiprinti Nacionalinio lygybės ir įvairovės forumo (NLĮF), kaip konsultacinio organo, įgūdžius ir kompetencijas dalyvauti įgyvendinant ir vertinant nacionalinę nediskriminavimo skatinimo ir lygių galimybių politiką.

Leidinyje pateikiamos rekomendacijos ir pasiūlymai turi potencialo prisidėti prie efektyvaus nacionalinės nediskriminavimo skatinimo ir lygių galimybių politikos įgyvendinimo ilguoju laikotarpiu. Konstruktyvi suinteresuotų institucijų pozicija dėl šių pasiūlymų ir rekomendacijų pritaikomumo ir aktualumo turės reikšmingos įtakos formuojant Forumo poziciją ir prioritetus advokacijos srityje.

Leidinys yra vienas iš Nacionalinio lygybės ir įvairovės forumo (NLĮF) veiklų, kuriomis įgyvendindamos su efektyviu nediskriminavimo skatinimu ir lygių galimybių sklaida susijusios advokacijos priemonės, rezultatų.

Nediskriminavimo priemonių plano įgyvendinimo stebėsenos analizė. Metodologija ir ataskaita, 2017

Šis leidinys parengtas įgyvendinant projektą „Nevyriausybines organizacijas vienijančių asociacijų institucinis stiprinimas“, remiantis 2017 m. rugpjūčio 31 d. valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartimi tarp Lietuvos gėjų lygos ir Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (sutarties Nr. NOBP1-135), skirto Nacionalinio lygybės ir įvairovės forumo (NLĮF) stiprinimui.