Parengta NLĮF narių pasirengimo teikti viešąsias paslaugas vertinimo studija | NLIF

Parengta NLĮF narių pasirengimo teikti viešąsias paslaugas vertinimo studija

Š. m. gruodžio mėnesį parengta Nacionalinio lygybės ir įvairovės forumo (NLĮF) pasirengimo teikti viešąsias paslaugas vertinimo studija. Šiame leidinyje autorė dr. Živilė Kėrytė apžvelgia NVO sampratą ir funkcijas, pristato NLĮF ir jai priklausančių organizacijų veiklą bei pateikia NLĮF pasirengimo teikti viešąsias paslaugas vertinimą ir rekomendacijas.

Studijos autorės teigimu, NLĮF nariai susiduria su panašiais iššūkiais kaip ir kitos NVO Lietuvoje. NLĮF narių išskirtinumas – dalis organizacijų neteikia paslaugų atstovaujamos tikslinės grupės nariams. Šios organizacijos didesnį dėmesį skiria ekspertinių ir konsultacinių paslaugų valdžios institucijoms teikimui ir advokacijos veiklų vykdymui. Jos susiduria su sunkumais, iš naujo apmąstant savo vaidmenį ir funkcijas, atrandant savo nišą, kam galėtų siūlyti savo paslaugas.

Visi NLĮF nariai susiduria su iššūkiais, siekiant užsitikrinti pakankamą biudžetą, socialinei misijai vykdyti. Forumo nariai pritaria ir sutinka, kad pasirengimas ir gebėjimas teikti mokamas viešąsias paslaugas sumažintų poreikį valstybėms skiriamoms lėšoms, tačiau kartu pabrėžia, kad dalinis valstybės finansavimas turi išlikti. Nariai mano, kad jų pagalba ekspertinėmis žiniomis, dalyvavimas įvairios darbo grupėse, tarybų posėdžiuose ir kituose renginiuose turėtų būti tam tikras rodiklis valstybei, kad šios organizacijos yra būtinos ir svarbios, siekiant apginti pažeidžiamiausių ir kitų socialinės atskirties grupių teises ir poreikius, todėl jų vykdoma veikla turi būti dalinai finansuojama.

NLĮF narių pasirengimo teikti viešąsias paslaugas vertinimo studija, 2017

Studija parengta pagal Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos remiamą Nevyriausybines organizacijas vienijančių asociacijų institucinio stiprinimo projektą (2017) NOBR-135.