Lietuvos neįgaliųjų forumas kviečia socialines įmones pereiti prie socialiai atsakingo žmonių su negalia įdarbinimo modelio | NLIF

Lietuvos neįgaliųjų forumas kviečia socialines įmones pereiti prie socialiai atsakingo žmonių su negalia įdarbinimo modelio

Lietuvos žmonių su negalia sąjunga drauge su asociacija Lietuvos neįgaliųjų forumu ir Všį Rastis rengia projektinę paraišką, skirtą žmonių su negalia įgalinimui darbo rinkoje. Projekte numatoma kurti naujas pagalbos formas žmonėms su negalia ir darbdaviams, kad įsidarbinimo procesas, o vėliau ir įsitvirtinimas darbo vietoje, būtų kuo efektyvesnis.

Projekto dalyvių patirtis teikiant paslaugas žmonėms su negalia rodo, kad profesinio rengimo metu suteikiamų žinių bei praktinių įgūdžių nepakanka sėkmingam įsitvirtinimui darbo vietoje. Užsienio šalių praktika patvirtina, jog efektyviausia žmogų su negalia rengti konkrečioms darbinėms funkcijoms konkrečioje pagal kliento specifiką pritaikytoje darbo vietoje. Remdamasi pažangia užsienio patirtimi, Všį Rastis parengė darbo įgūdžių ugdymo darbo vietoje programą „Hot Train“, pagal kurią kvalifikaciją patobulinę specialistai apmokys klientus su įvairiomis negaliomis.

Prie projekto kaip partnerius kviečiame prisijungti socialines įmones, kurios norėtų keistis ir savo veiklą perorientuotų į žmonių su negalia įgalinimą. Dalyvavimas bendrame projekte su neįgaliųjų organizacijomis galėtų būti puikus būdas ir reali pagalba socialinėms įmonėms perorientuojant veikimo modelį iš priklausomo nuo valstybės subsidijų į socialiai atsakingą verslą, kuriantį ilgalaikę naudą.

Plačiau skaitykite čia