Paskelbta ES Lyčių lygybės veiksmų plano 2016 – 2020 m. įgyvendinimo ataskaita | NLIF

Paskelbta ES Lyčių lygybės veiksmų plano 2016 – 2020 m. įgyvendinimo ataskaita

ES Lyčių lygybės veiksmų planas  2016-2020 (dar vadinamas GAP II) tai sistema veiksmų, kuriais siekiama užtikrinti ir skatinti lyčių lygybę bei moterų ir mergaičių įgalinimą santykiuose su užsienio šalių subjektais, trečiosiomis šalimis bei tarptautinėje arenoje.

GAP II yra itin reikšmingas, nes įtvirtina principus susijusius su lyčių paritetu nurodytu Europos susitarime pažangai (European Consensus on Development). GAP II numatyti tikslai yra itin reikšmingi Tvaraus vystymosi tikslų (Sustainable Developmen Goals) pasiekimui.

Europos Parlamentas pateikia ataskaitą kaip valstybėms narėms sekėsi įgyvendinti GAP II. Šioje ataskaitoje pateikiamos rekomendacijos kaipES valstybės narės  gali sustiprinti savo vaidmenį ginant lyčių paritetą ir užtikrinant moterų įgalinimą trečiosiose šalyse.

Plačiau skaitykite čia