LGL vadovas antrai kadencijai išrinktas „ILGA-Europe“ Valdybos nariu | NLIF

LGL vadovas antrai kadencijai išrinktas „ILGA-Europe“ Valdybos nariu

Š. m. lapkričio 1-4 dienomis Lenkijos sostinėje Varšuvoje vykusios XI-osios metinės tarptautinės LGBTI teisių organizacijos „ILGA-Europe“ konferencijos metu nacionalinės LGBT* teisių organizacijos LGL vadovas Vladimiras Simonko antrai dvejų metų trukmės kadencijai išrinktas „ILGA-Europe“ Valdybos nariu. „Džiaugiuosi, kad ir 2018-2019 metais Lietuva išliks matoma ir turės savo atstovą tarptautinės LGBTI organizacijos Valdyboje,“ – komentavo LGL vadovas.

„ILGA-Europe“ konferencijos metu LGL atstovai taip pat dalyvavo dirbtuvėse ir panelinėse diskusijose apie neapykantos nusikaltimus, Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimus bei turėjo galimybę pristatyti praėjusią vasarą LGL atliktos LGBT* moksleivių apklausos rezultatus.

Konferencijos dalyvius sveikino gausus būrys LGBT* žmogaus teisėms neabejingų aktyvistų ir politikų: Lenkijos žmogaus teisių kontrolierius Adam‘as Bodnar‘as, už vidaus rinką, pramonę, verslumą ir mažas bei vidutines įmones atsakinga eurokomisarė Elžbieta Bienkowska, Europos Tarybos specialusis pranešėjas dėl LGBTI asmenų teisių Piet de Bruyn ir „Juodojo protesto“ organizatorė Urszula Kuchynska.

Į „ILGA-Europe“ metinę konferenciją susirinkę LGBTI asmenų teisių aktyvistai iš Europos ir Centrinės Azijos taip pat turėjo galimybę susipažinti su LGBTI asmenų teisių padėtimi Lenkijoje, stebėti tradicinių liaudies šokių pasirodymą, apsilankyti Kultūros ir mokslo rūmuose, Varšuvos dramos teatre bei dalyvauti filmo „Tomas iš Suomijos“ premjeroje.

Nacionalinė LGBT* teisių organizacija LGL sveikina tarptautinei LGBTI teisių organizacijai „ILGA-Europe“ priklausančių organizacijų atstovų sprendimą antrai dvejų metų kadencijai „ILGA-Europe“ Valdybos nariu paskirti asociacijos LGL vadovą Vladimirą Simonko. Linkime sėkmės darbuose ir tikime, jog šios reikšmingos pareigos prisidės ir prie LGBT* žmogaus teisių progreso Lietuvoje!

Plačiau skaitykite čia