NLĮF pradeda įgyvendinti institucinio stiprinimo projektą | NLIF

NLĮF pradeda įgyvendinti institucinio stiprinimo projektą

Š. m. rugsėjo mėnesį Nacionaliniam lygybės ir įvairovės forumui (NLĮF) priklausančios organizacijos pradeda įgyvendinti nevyriausybines organizacijas vienijančių asociacijų institucinio stiprinimo projektą, kurio tikslas – stiprinti NLĮF NVO koalicijos veiklą.

Projektu siekiama sustiprinti NLĮF dalyvavimą socialinės bei lygių galimybių politikos formavimo bei įgyvendinimo procesuose, pažeidžiamų grupių interesų atstovavimą; informuoti ir šviesti visuomenę, skatinti žmogaus teises, lygybę ir įvairovę; užtikrinti Forumo veiklos tvarumą ir institucinį stiprinimą.

Įgyvendinant projektą, be kita ko, bus surengti specialūs mokymai, siekiant perduoti viešųjų paslaugų teikimą NVO; dalyvaujama tarpinstitucinėse darbo grupėse, komitetuose ir (ar) komisijose; organizuojama nacionalinė konferencija; atliekamas nediskriminavimo priemonių plano įgyvendinimo monitoringas; organizuojami susitikimai viešosios politikos klausimais; įgyvendinamos komunikacijos ir informacijos sklaidos priemonės; rengiama NLĮF veiklos 2016 ir 2017 m. ataskaita; dalyvaujama užsienyje vykstančiose konferencijose, siekiant perimti nediskriminavimo ir lygybės politikos srityje veikiančių NVO ir (ar) tinklų gerąją patirtį.

Numatoma projekto trukmė – 4 mėnesiai. Projektas bus įgyvendinamas nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. iki 2017 m. gruodžio 31 d.

soc-min-631Projekto veiklų įgyvendinimą remia Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

Plačiau skaitykite čia