Tautinių bendrijų namuose vyko tarptautinė konferencija | NLIF

Tautinių bendrijų namuose vyko tarptautinė konferencija

Kokia šiandien tautinių mažumų padėtis Baltijos šalyse? Kaip jos pačios vertina savo istoriją? Kokias mato perspektyvas gyvenamose šalyse? Šie klausimai buvo svarstomi 2017 m. kovo 31 d. Tautinių bendrijų namuose vykusioje tarptautinėje konferencijoje „Tautinės mažumos Estijoje, Latvijoje, Lietuvoje: istorija, dabartis, perspektyvos“.

Pradėdama konferenciją, Tautinių bendrijų namų direktorė Alvida Gedaminskienė pažymėjo, kad tautinės mažumos, jų organizacijos yra sukaupusios turtingą savo įvairiapusiškos veiklos patirtį. Todėl svarbu ją apbendrinti, paskleisti, pritaikyti ateityje.

Pranešimą apie tautinių mažumų padėtį Lietuvoje skaitė Tautinių mažumų departamento prie LRV Ryšių su tautinėmis bendrijomis skyriaus vedėja Rasa Paliukienė. Ji pateikė statistinių duomenų apie tautines mažumas Lietuvoje, teisinę bazę, galimybę mokytis gimtąja kalba, neformalaus švietimo tinklą. „Skaitlingoms tautinių mažumų organizacijoms departamentas teikia finansinę paramą, rengia seminarus, mokymus. Eilę metų vykdomas konkursas už tarpkultūrinio dialogo skatinimą, antrus metus paskelbtas baigiamųjų mokslo darbų tautinių mažumų tematika konkursas. Prie departamento kaip jo patariamoji institucija veikia Tautinių bendrijų taryba. Nemažą darbą atlieka departamento viešosios įstaigos“, – kalbėjo R. Paliukienė.

Lietuvos tautinių bendrijų veiklą pilietinės visuomenės kūrimo procesuose nagrinėjo Lietuvos azerbaidžaniečių draugijos pirmininkas, Tautinių bendrių tarybos narys Mahiras Gamzajevas. Tautinis atgimimas, prasidėjęs 1987 m., paskatino tautines mažumas vienytis, jungtis, atsigręžti į savo istorines šaknis. Šio kelio etapai – Baltijos kelias, Lietuvos tarpnacionalinė koordinacinė asociacija, kuri veikė iki 1992 m. ir kurios veikloje dalyvavo per 80 įvairių tautinių mažumų atstovų. M. Gamzajevo nuomone, ji mūsų šalyje buvo vienintelė struktūra , telkusi ir vienijusi tautines mažumas, siekusi Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo bei demokratinės, pilietinės visuomenės formavimo.

Plačiau skaitykite čia