Už lyčių lygybės įgyvendinimą apdovanotos šešios Lietuvos savivaldybės | NLIF

Už lyčių lygybės įgyvendinimą apdovanotos šešios Lietuvos savivaldybės

2016 m. lapkričio 3 dieną Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje šešių savivaldybių merams ministrė A. Pabedinskienė įteikė 2016 m. apdovanojimus už moterų ir vyrų lygybės įgyvendinimą.

Apdovanojimai įteikti pagal konkursą, kuris buvo organizuotas vykdant Valstybinę moterų ir vyrų lygių galimybių 2015-2021 metų programą. Konkursą parėmė remia Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, o įgyvendino Lietuvos moterų lobistinė organizacija, vienijanti 35 Lietuvos nevyriausybines organizacijas dirbančias moterų ir vyrų lygybės srityje.

Apdovanojimas „Už moterų ir vyrų lygybės priemones švietimo srityje“ įteiktas Pasvalio rajono savivaldybei. Šioje savivaldybėje aktyviai vykdomos neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos, organizuojami  užsiėmimai moterų ir vyrų lygybės tema, ypatingas dėmesys skiriamas mokinių profesiniam orientavimui, mokiniai skatinami rinktis profesiją ne pagal lytį nusistovėjusius stereotipus, o pagal gebėjimus ir polinkius. Šioje savivaldybėje už lyčių lygybę yra paskirtas atsakingas darbuotojas.