IV-ojo tarptautinio dvasinės poezijos festivalio „Pokrova“ aidai Vilniuje | NLIF

IV-ojo tarptautinio dvasinės poezijos festivalio „Pokrova“ aidai Vilniuje

Spalio 17 d. Tautinių bendrijų namuose vyko 4-ojo tarptautinio dvasinės poezijos festivalio „Pokrova“ dalyvių susitikimas su sostinės tautinių bendrijų atstovais, vilniečiais, kurie domisi šiuolaikine rusų poezija.

Renginio pradžioje festivalio iniciatorė, Lietuvos rusų susirinkimo Kauno klubo „Nadežda“ pirmininkė dr. Elena Suodienė pristatė svečius, pasidžiaugė, kad gali pakilias festivalio nuotaikas iš Kauno perduoti ir vilniečiams.

Tautinių mažumų departamento prie LRV direktorės Vidos Montvydaitės sveikinimus ir linkejimus renginio dalyviams perdavė Departamento vyriausioji specialistė Aušra Šokaitienė ir įteikė  Elenai Suodienei Departamento padėkos raštą.

Sveikinimo žodžius susirinkusiems išsakė Lev Mesingiser, Tarptautinės rašytojų ir publicistų saociacijos viceprezidentas. Savo kūrybą skaitė  poetas ir vertėjas Aron Gaal (Vengrija), poetės Elen Kofman (JAV), Valentina Kiseliova (Lietuva), Laimutė Debesiūnienė (Lietuva), Galina Ivanova (Lietuva). Renginyje dalyvavo ir eiles skaitė svečiai iš Kaliningrado (Rusija) – literatūrinio žurnalo „Berega“ („Krantai“) redaktorė, konkurso „Auksinė Rusijos plunksna – 2016“ laureatė Lidija Dovydenko, Rusijos žurnalistų sąjungos narys Vladimir Vachrameev. Savo įžvalgomis apie šiuolaikinės poezijos dvasingumą dalijosi vilniečiai poetai Jelena Šeremet ir Georgij Počiujev.

Plačiau skaitykite čia