Vaikų globos sistema keičiama vėžlio žingsniu | NLIF

Vaikų globos sistema keičiama vėžlio žingsniu

Prieš dvejus metus Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos inicijavo institucinės globos pertvarką. Jos tikslas –pereiti nuo institucinės globos prie globos paslaugų teikimo šeimoje ir bendruomenėje. Apie pokyčių reikalingumą, sėkmes ir nesėkmes šioje sistemoje pokalbis su Odeta Inte, organizacijos „Gelbėkit vaikus“ patarėja vaiko teisių apsaugos klausimais.

Šalis be vaikų globos namų – misija įmanoma, ar tai tik kelrodė žvaigždė, kur turėtume judėti, nesitikėdami, jog tai pavyks pasiekti per ateinančius, tarkim, 10 metų ?

Kol kas einame lėtu žingsniu. Per artimiausius 10 metų, manau, realu globos namuose augančių vaikų skaičių sumažinti per pusę. Svarbu nustatyti prioritetus, kam bus skiriamas dėmesys.  Kol kas matome iškilmingai užrakinamas globos namų duris,  visi gražiai nusifotografuoja, raktą įdeda į pašto dėžutę ir sakoma, kad jau nebeliko globos įstaigos. Deja, taip mes sprendžiame tik pasekmes,  o pradėti reiktų nuo priežasčių, stiprinant prevencinį darbą su vaiko šeima. Dauguma  šeimų, iš kurių paimami vaikai, dažniausiai būna girtaujančios, neturinčios socialinių įgūdžių, nedirbančios. Didelių globos įstaigų skaidymas į mažas yra tik laikinas sprendimas. Jeigu nestiprinsime darbo su šeimomis, o pagrindinį dėmesį skirsime didelių globos namų pertvarkymui į mažus, paimamų iš vaikų skaičius nemažės. Šių metų statistika rodo, kad paimamų vaikų skaičius auga, todėl gali nutikti taip, jog susidursime su problema, kur apgyvendinti vaiką.

Ko reikia, kad šie pokyčiai vyktų greičiau ir iš esmės?

Pirmiausia turi būti stipri politinė valia reformuoti sistemą. Kaip realių pokyčių pavyzdžius būtų galima paminėti Alytaus miesto ir rajono, Vilniaus miesto, Pasvalio, Ukmergės, Utenos, Kauno savivaldybes.  Naujai išrinkti miestų vadovai ir jų suburtos komandos atliko reviziją: peržiūrėjo savo įstaigų teikiamas paslaugas, įvertino šių paslaugų efektyvumą, aiškinosi, koks yra poreikis ir visas pastangas nukreipė į tų poreikių atliepimą.

Atvirai tariant, bene pirmą kartą matau politikus ir jų komandas, kurie ne žodžiais, o realiais darbais vykdo pokyčius. Buvo užsibrėžti tikslai, nustatyti jų atlikimo terminai. Siekiant užtikrinti skaidrumą ir bendradarbiavimą, į pagalbą pakviestos nevyriausybinės organizacijos. Taip ir vyksta tikroji pertvarka.

Plačiau skaitykite čia