TBN skambėjo totoriškos melodijos | NLIF

TBN skambėjo totoriškos melodijos

Tautinių bendrijų namai nuolat vyksta renginiai, kurių metu visuomenė supažindinama su įvairių šalies tautinių bendrijų folkloru, papročiai ir tradicijos. Taip sudaromos galimybės skatinti tautinių bendrijų atstovus saugoti bei puoselėti tautinį tapatumą, kartu plėtojant tarpkultūrinį dialogą visuomenėje.

Daug tokio turinio renginių organizuoja Totorių kultūros centro vadovė Almira Parmaksizoglu. Liepos 18 d. vykusio renginio pradžioje ji papasakojo, jog 2016 m. liepos 8-16 d. Trakuose dirbo III-oji kūrybinė vasaros mokykla. Lietuvos totorių vaikai ir jaunimas mokėsi Kazanės ir Krymo totorių folkloro: vokalo ir choreografijos, taip pat groti muzikos instrumentais: sazu, smuiku, akordeonu, armonika. Pamokas vedė pedagogai iš Kazanės, Turkijos, Ukrainos. Ji pristatė koncertinės programos dalyvius: jau trečius metus totorių vasaros stovykloje dirbančią Kazanės valstybinės konservatorijos dėstytoją Liliją Zyganšiną ir šios konservatorijos III kurso studentą Almazą Achunovą.

Svečiai susirinkusius supažindino su unikalia Kazanės totorių folkloro programa, kuriai dainas etnografinių ekspedicijų metu surinko L.Zyganšina. Žiūrovus džiugino virtuoziškai A.Achunovo akordeonu atliekamos totorių melodijos. Renginio dalyviai ne tik smagiai sukosi totoriško šokio sukūryje, bet ir turėjo galimybę   supažinti su totoriškomis tradicijomis, nes apie kiekvieną koncertinės programos numerį Lilija pateikė išsamią informaciją.

Koncertinėje programoje dalyvavo ir grupė totorių ansamblio „Ilsu“ narių. Jie šoko totorių šokius, kurių išmoko vasaros mokykloje.  

Plačiau skaitykite čia