Floridos katalikų vyskupas: bet kuri religija privalo gerbti LGTB* bendruomenę | NLIF

Floridos katalikų vyskupas: bet kuri religija privalo gerbti LGTB* bendruomenę

Prieš kelias savaites vykęs teroristinis išpuolis Orlando mieste „Pulso“ klube, vis dar kelia audras ir diskusijas. Į jas netgi įsitraukė Floridos katalikų vyskupas, kuriam ši tema skaudi, kaip ir visiems kitiems. Jis pareiškė gilią užuojautą savo broliui ir draugui, Orlando vyskupui John Noonan. Tačiau, vyskupas pareiškė turintis minčių, kaip teroristiniai išpuoliai gali būti sustabdyti.

Vyskupas nusprendė pasidalinti savo mintimis, kurios gali padėti išvengti teroristinių išpuolių ar bent jau bandyti. Visų pirma, tai visiškai drausti ginklų pardavinėjimą, kad ginklų atsargos būtų prieinamos tik ginkluotosioms pajėgoms ir pareigūnams. Ginklų draudimas sumažintų grėsmę, tokių išpuolių, koks vyko Orlande, būtų išvengta ginklų panaudojimų prieš nekaltus žmones.

Antrasis būdas sustabdyti terorizmą, tai LGTB bendruomenę priimti, kaip ir kiekvieną sau artimą žmogų. Bet kokiu atveju šie žmonės priklauso tam tikrai religijai, kuri moko gerbti kitus žmones. Kaip teigia pats vyskupas, „aš žinojau, kas padarė masinę žmogžudystę “Puslo” naktiniame klube, žinojau, kad tai bus siejama su religija“. Taip ir yra, nusikaltėlis musulmonas. Netgi LGTB bendruomenėje egzistuoja musulmonų, tikėtina, kad jie dabar sielvartauja, žinant kokių veiksmų ėmėsi jų religijos išpažintojas. Bet kokia ataka prieš LGTB vyrus ir moteris, skleidžia panieką visame pasaulyje, kas dažniausiai priveda prie smurto. „Bet kokia auka išrinkta pagal religiją, seksualinę orientaciją, tautybę įžeidžia Dievą“, sako vyskupas. Remiantis Šventuoju raštu, Katalikų Bažnyčia moko, kad homoseksualūs santykiai yra „iš esmės netvarkingi“, bet patys homoseksualūs asmenys „turi būti priimami su pagarba, užuojauta ir jautrumu“, ir kad nei vienas „neturi būti diskriminuojamas“.

Plačiau skaitykite čia