TBN – „Dačija“ renginys | NLIF

TBN – „Dačija“ renginys

Gegužės 31 d. Tautinių bendrijų namuose vyko moldavų – rumunų bendrijos „Dačija“ renginys, skirtas svarbiam istoriniam įvykiui – dienai kai Moldovos Respublika pirmoji pripažino Lietuvos Nepriklausomybę.

Renginyje dalyvavo bendrijos „Dačija“ nariai, Moldovos Respublikos Ambasadorius Lietuvoje Valeriu Frija, kiti ambasados darbuotojai bei svečiai.

Vyko diskusija apie šį istorinį įvykį, su juo susijusias aplinkybes ir to meto politines realijas. Renginio dalyviams buvo pagarsinti Valeriu Matei prisiminimai apie tai, kaip Moldovos Respublika pripažino Lietuvos nepriklausomybę (tekstą išvertė ir perskaitė Lučija Bartkienė). Valeriu Matei 1990 m. buvo Moldovos SSR Liaudies Fronto parlamento grupės pirmininkas. Tarp pirmųjų projektų, kuriuos jis pasiūlė Moldovos parlamentui, buvo  Lietuvos nepriklausomybės pripažinimas.

Savo prisiminimuose V. Matei rašo: „Artėjant 1990 m. gegužės pabaigai mums pavyko pritraukti mūsų pusėn virš penkiasdešimt procentų visų deputatų ir 1990 m. gegužės 30 d. posėdžio metu, trečią kartą Moldovos Parlamente pasiūlėme pripažinti Lietuvos Respublikos nepriklausomybę. Balsavimas buvo mums palankus ir iš karto, išėjus iš parlamento tribūnos, su dideliu džiaugsmu, telefonu iš Kišiniovo pranešėme gerą žinią mūsų draugams Lietuvoje. 1990 m. gegužės 30 d. (patvirtinta gegužės 31 d.) Moldovos Respublikos (vis dar buvusios sovietų nelaisvėje) pareikštas Lietuvos nepriklausomybės pripažinimas negalėjo turėti teisinės galios esant toms ypatingoms aplinkybėms, kai dar buvo manoma, kad  sovietų imperija vis dar nenugalima, tačiau turėjo vieną ypač svarbią politinę reikšmę – pavergtos tautos nebegalėjo kentėti sovietų imperijos priespaudos, jų laisvės valanda artėjo …“.

Tuometiniuose Moldovos Aukščiausiosios Tarybos posėdžiuose Kišiniove, dalyvavo ir deputatai iš Lietuvos – Vidmantas Žiemelis, Laima Liucija Andrikienė ir  Egidijus Klumbys. Štai ką apie to meto įvykius rašė L. Andrikienė: „1990 m. gegužės 31 d. Moldovos SSR Aukščiausioji Taryba priėmė istorinį sprendimą, pripažįstantį Lietuvos Respubliką nepriklausoma, pareiškė neturinti Lietuvai jokių teritorinių ir turtinių pretenzijų ir pareiškė atėjus laikui užmegsianti su Lietuvos Respublika diplomatinius santykius. Pati būdama Sovietu Sąjungos dalis, Kremliui žvanginant ginklais ir grasinant sankcijomis, jau 1990 m. gegužės pabaigoje Moldova žengė precedento neturintį žingsnį – pripažino Lietuvos nepriklausomybę. Islandija (1991-02-11), Rusijos Federacija (1991-02-29) ir visos kitos valstybės, pripažinusios Lietuvą,  buvo jau po Moldovos. Dabar, kai Moldovai sunku, pats laikas grąžinti prieš kelis dešimtmečius gautą kreditą”.

Renginio dalyviams buvo pagarsinta Lietuvos istorijos instituto humanitarinių mokslų daktaro Algimanto Kasparavičiaus nuomonė: „Pirmoji šalis, pripažinusi atkurtą Lietuvos Nepriklausomybę buvo Moldova. Šios šalies parlamentas tokį nutarimą priėmė 1990 metų gegužės 31 dieną. Tai buvo reikšminga moralinė, politinė parama kovojančiai Lietuvai“.

Plačiau skaitykite čia