Paminėta Lietuvos tautinių bendrijų diena | NLIF

Paminėta Lietuvos tautinių bendrijų diena

Gegužės 18 d. Vyriausybės rūmuose paminėta Lietuvos tautinių bendrijų diena. Į iškilmingą renginį atvyko tautinių bendrijų, kitų nevyriausybinių organizacijų, valstybinių institucijų atstovai, užsienio šalių diplomatai.

Renginio organizatoriai – Tautinių bendrijų taryba ir Tautinių bendrijų namai.

Renginio globėjas – Tautinių mažumų departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės.

Šia proga buvo pristatyta paroda „Lietuvos tautinės bendrijos: istorijos keliu“. Joje eksponuojami stendai, kuriuose atsispindi dvidešimties Lietuvos tautinių bendrijų istorija, veikla per 25-erius Nepriklausomybės metus. Kiekviena tautinė bendrija šioje parodoje pristato pati save: pačios bendrijos rengė tekstus, parinko iliustracijas, išsakė tai, kas joms atrodė svarbu ir aktualu.

„Dar keturioliktame amžiuje Lietuvos didysis kunigaikštis Gediminas savo laiškuose pakvietė Europos miestų piliečius atvykti į Lietuvą ir čia apsigyventi. Nuo tada Vilnis tapo daugiataučiu miestu, čia gyveno ir iki šiol sugyvena daugelio skirtingų tautybių žmonių“, – parodos pristatymo metu kalbėjo Ministras Pirmininkas Algirdas Butkevičius.

Jis pabrėžė, kad šiandien daugiatautiškuymas ir daugiakultūriškumas yra visos Lietuvos bruožas. „Mūsų šalies istoriją kūrė daugelio tautų atstovai, kartu mes stovėjome Lietuvos nepriklausomybės ištakose, kartu sveikinome laisvą Lietuvą ir, tikiu, kartu pasitiksime valstybės atkūrimo 100-mečio jubiliejų“, – sakė Vyriausybės vadovas.

Premjeras pakvietė gausiai susirinkusius renginio dalyvius savo idėjomis ir darbais prisidėti prie 100-mečio šventės, taip įamžinant bendrą savo bendruomenių ir Lietuvos istoriją.

Iškilmingame Tautinių bendrijų dienos minėjime kalbėjo Vyriausybės Kancleris Alminas Mačiulis, Tautinių mažumų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktorė dr. Vida Montvydaitė, Tautinių bendrijų tarybos pirmininkė Gunta Rone.

Oratoriai linkėjo išlaikyti tautų savitumą ir jų kultūrinę įvairovę, kuri yra visos Lietuvos kultūros sudėtinė dalis. Buvo pažymėta, kad netrukus sueis vieneri metai kaip įsteigtas Tautinių mažumų departamentas. Jis padeda tautinėms bendrijoms ne tik puoselėti jų identitetą, bet ir lietuvių tautai geriau pažinti čia gyvenančių tautinių bendrijų kultūrą, tradicijas, kasdienį gyvenimą.

Renginio metu Vyriausybės kancleris įteikė Ministro Pirmininko A.Butkeviačiau padėkas asmenims, kurie ypač prisideda prie Lietuvoje gyvenančių tautinių bendrijų kultūros sklaidos: Kauno armėnų bendrijos pirmininkui Aleksandrui Bojadžianui, Vilniaus ukrainiečių bendrijos nariui Jurijui Pankivui, Lietuvos vaikų fondo direktorei Romualdai Navikaitei, Labdaros ir paramos fondo „Vilniaus lenkų kultūros  namai” direktoriaus pavaduotojai Kristinai Ziminskai, Viešosios įstaigos „Kauno įvairių tautų kultūrų centras“  direktoriui Dainiui Babilui.

Plačiau skaitykite čia