TBN – Krymo totorių pavasario šventė | NLIF

TBN – Krymo totorių pavasario šventė

Gegužės 6 d. Tautinių bendrijų namų Svetainėje buvo pasakojama apie Krymo totorių šventę „Chadyrlez“ (Pavasario šventė). Totorių ansamblio „Ilsu“ koordinatorė Elnara Čurlu apasakojo, jog ši šventė tradiciškai švenčiama gegužės 6 d. Pasak jos, ši diena tarsi dalija metus į dvi dalis: pirmoji – gegužės 6 d. iki lapkričio 8 d. tai laikotarpis kuomet įvairiems darbams atlikti samdomi darbininkai ir antroji – nuo lapkričio iki gegužės mėn. kuomet visi samdiniai yra laisvi nuo darbo.

Šventė prasideda gegužės 5 d., tuomet šeimininkės išvalo namus, vakare jaunimas paruošia laužą, prie kurio vakare visi gyventojai susirenka. Po vakarinės maldos labiausiai gerbiamas žmogus užkuria laužą ir pirmas peršoka jį, po jo per laužą šoka visi vyrai. Vėliau vyrai išeina ir, laužo liepsnai prigesus, per jį šoka moterys ir merginos.

Šventės rytą šeimininkės pamelžusios karves ir avis, dalį pieno išlaisto. Kiekviena šeima stengiasi šią dieną pasodinti medį ar gėles. Merginos supasi aukštose supynėse, papuoštose lauko gėlėmis. Šventės metu yra ritinama specialiai iškepta duonelė, jei ji nukrenta apatine dalimi – bus geras derlius, jei      atvirkščiai – metai bus nederlingi. Vyrai organizuoja imtynes. Visur skamba dainos, vyksta šokiai. Šventėje vaikinai susipažindavo su merginomis, vyko nuotakų parinkimas. Šventė būtinai baigdavosi šokiu Choran (visi šventės dalyviai šoka ratu).

Renginio metu koncertavo Totorių kultūros centro ansamblio „Ilsu“ jaunimo ir vaikų grupės vadovė Almira Parmaksızoğlu, koncertmeisteris Liutauras Milišauskas, koordinatorė Elmira Čiurlu).