Lietuvos neįgaliųjų forumas ragina vyriausybę užtikrinti, kad bent internetinė erdvė būtų pritaikyta žmonėms su negalia | NLIF

Lietuvos neįgaliųjų forumas ragina vyriausybę užtikrinti, kad bent internetinė erdvė būtų pritaikyta žmonėms su negalia

Asociacijos „Lietuvos neįgaliųjų forumas“ nariai kreipėsi į Vyriausybę ragindami nepritarti Europos Tarybos siūlymui sumažinti Interneto prieinamumo direktyvos taikymo apimtį.

Mes prieštaraujame Europos Tarybos siūlymui mažinti Interneto prieinamumo direktyvos apimtį, nes tokia apimtimi šis dokumentas paliktų milijonus Europos Sąjungos piliečių be prieigos prie skaitmeninio turinio ir paslaugų.

Kreipėmės į Vyriausybę reikalaudami priimti tokią direktyvą, kuri leistų 80 milijonų žmonių su negalia ir 150 milijonų vyresnio amžiaus žmonių Europos Sąjungoje naudotis vieninga skaitmenine rinka ir jiems prieinamomis viešosios internetinės paslaugomis.

Esame tvirtai įsitikinę, kad visų šalių vyriausybės turėtų užtikrinti visų piliečių teisę pasinaudoti skaitmeninės revoliucijos privalumais. Nors daug neįgaliųjų ir vyresnio amžiaus žmonių susiduria su fizinės aplinkos barjerais, neturėtų būti jokių priežasčių kurti naujus barjerus skaitmeniniame pasaulyje. Kviečiame ministrus išnaudoti šią unikalią galimybę pakeisti milijonų Europos vyresnio amžiaus žmonių ir žmonių su negalia gyvenimus.

Kviečiame LR Vyriausybę, kartu su kitomis ES šalių vyriausybėmis rinktis įtraukią, bendrą visiems skaitmeninę ateitį.

Primename, kad šių metų kovo 10 dieną 20 Europos Sąjungoje veikiančių nevyriausybinių organizacijų, atstovaujančių vartotojų, pagyvenusių žmonių ir žmonių su įvairiom negaliom interesams, pasirašė atvirą laišką, kuriame griežtai pasisako prieš Europos Tarybos siūlymą sumažinti rengiamos Interneto prieinamumo direktyvos taikymo apimtis.

Pagal 2012 metų Europos Komisijos pasiūlytą pirminį direktyvos tekstą, pritaikyti reikalauta visus viešojo sektoriaus institucijų tinklapius. Tuo metu Trayba, susidedanti iš visų šalių narių atstovų, pasiūlė gerokai sumažinti direktyvos taikymo apimtis iš dokumento išbraukiant visuomeninių transliuotojų, mokyklų, vaikų darželių ir nevyriausybinių organizacijų interneto svetaines.

Plačiau skaitykite čia