Europos negalios forumas drauge su kitomis pilietinės visuomenės organizacijomis prieštarauja Interneto prieinamumo direktyvos apkarpymui, kuris leistų diskriminuoti milijonus ES piliečių | NLIF

Europos negalios forumas drauge su kitomis pilietinės visuomenės organizacijomis prieštarauja Interneto prieinamumo direktyvos apkarpymui, kuris leistų diskriminuoti milijonus ES piliečių

Šių metų kovo 10 dieną 20 nevyriausybinių organizacijų, atstovaujančių vartotojų, pagyvenusių žmonių ir žmonių su įvairiom negaliom interesams pasirašė atvirą laišką, kuriame griežtai pasisako prieš Europos Tarybos siūlymą sumažinti rengiamos Interneto prieinamumo direktyvos taikymo spektrą.

Pagal 2012 metų Europos Komisijos pasiūlytą pirminį direktyvos tekstą, pritaikyti reikalauta visus viešojo sektoriaus institucijų tinklapius. Tuo metu Trayba, susidedanti iš visų šalių narių atstovų, pasiūlė gerokai sumažinti direktyvos taikymo apimtis iš dokumento išbraukiant visuomeninių transliuotojų, mokyklų, vaikų darželių ir nevyriausybinių organizacijų interneto svetaines. Taip pat pasiūlyta direktyvos netaikyti ir tam tikram tinklapių turiniui, pavyzdžiui, tiesioginėms garso ir vaizdo transliacijoms, intranetui ir ekstranetui.

Tokie siūlymai leistų Direktyvai diskriminuoti milijonus ES piliečių, kuriems internetas yra būtinas tiek kaip informacijos šaltinis, tiek ir kaip darbo įrankis. Atvirą laišką pasirašę nevyriausybinių organizacijų tinklai taip pat reikalauja, kad Direktyva būtų taikoma ne tik viešojo sektoriaus subjektams, bet ir privatiems paslaugų teikėjams, kurie bendradarbiauja su viešuoju sektorium – t.y. pašto, transportas paslaugų tinklapiai. Atkreipiamas dėmesys, kad tam tikros internetu teikiamos paslaugos turi būti prieinamos ir mobiliuosiuose telefonuose ( pvz. mokesčių, akademinių tekstų atsisiuntimo ar kitų visuomeninių paslaugų naudojimos programėlės).

Pilietinės visuomenės organizacijos reikalauja, kad ES šalys narės užtikrintų, jog 80 milijonų žmonių su negalia ir 150 milijonų pagyvenusių žmonių galėtų naudotis interneto paslaugomis taip kaip kiti ES piliečiai. Interneto ir komunikacijos technologijų prieinamumas yra Jungtinių Tautų Žmonių su negalia teisių Konvencijoje įtvirtinta žmogaus teisė. Ši ritis su laiku taps vis svarbesnė, nes daugelis paslaugų keliasi į virtualią erdvę.

Atvirą pilietinės visuomenės organizacijų laišką galite skaityti čia.

Plačiau skaitykite čia