Po diskusijos apie vaikų su negalia švietimą LNF laukia kvietimo į Švietimo ir mokslo ministeriją | NLIF

Po diskusijos apie vaikų su negalia švietimą LNF laukia kvietimo į Švietimo ir mokslo ministeriją

Vasario 18 d. vykusioje apvalaus stalo diskusijoje „Lietuvos švietimo sistema izoliuoja pusę vaikų su negalia: ko reikia, kad įtraukus švietimas taptų realybe?” Lietuvos neįgaliųjų forumo nariai valdžios institucijų atsovams pateikė tokius siūlymus:

  • Teisės aktais įtvirtinti draudimą nepriimti mokinių į bendrojo lavinimo mokyklas dėl su negalia susijusių aplinkybių arba sąlygų.
  • Teisės aktuose įtvirtinti prievolę visus švietimo įstaigų pastatus pritaikyti žmonėms su negalia.
  • Privalomas pedagogų kvalifikacijos kėlimas dėl darbo su vaikais su specialiaisiais poreikiais (lietuvių gestų kalbos pradmenys, brailio raštas ir kt. įgūdžių formavimas).
  • Individualizuoti mokinio krepšelio dydį priklausomai nuo mokinio situacijos ir poreikių.

Ką išgirdome iš ministerijų atstovų?

Dėl mokyklų prieinamumo – tik viltį, kad per šį ES paramos renovacijai etapą prioritetas bus ne tik energetinis efektyvumas, bet ir prieinamumas. Kas bus su šimtais mokyklų, kurios jau renovuotos, liko neaišku.

Dėl visų kitų pasiūlymų – jokių konkrečių žingsnių, tik pažadas pasikviesti asociacijos „Lietuvos neįgaliųjų forumas“ narius į LR Švietio ir mokslo ministeriją aptarti mūsų poziciją ir siūlymus. Primename, kad ministro pirmininko pavedimu ši ministerija su Lietuvos neįgaliųjų forumu susitikti turi iki kovo 1 d., bet kvietimo dar negavome.

Plačiau skaitykite čia