Po diskusijos Šiauliuose – daugiau klausimų nei atsakymų | NLIF

Po diskusijos Šiauliuose – daugiau klausimų nei atsakymų

Asociacija “Lietuvos neįgaliųjų forumas” toliau keliauja po Lietuvą rengdama diskusijas apie socialinės globos sistemos pertvarką. Šiauliuose įvyko jau aštuntas toks susitikimas tarp vietos valdžios administracijos atstovų, savivaldybėje veikiančių globos įstaigų darbuotojų ir bendruomeninių bei nevyriausybinių organizacijų narių.

Ši diskusija išsiskyrė žmonių su negalia globėjų aktyvumu, kurie susirinkusiems valdžios atstovams turėjo konkrečių klausimų dėl pokyčių, susijusių su pertvarka. Jiems vis dar neaišku, kokias tiksliai paslaugas ketinama teikti po reformos, kokią konkrečią pagalbą ir kokia apimtimi gaus šeimos, namuose auginančios ar slaugančios artimuosius su negalia. Taip pat, kaip planuojama užtikrinti apmokėjimą paslaugų teikėjams pasibaigus pertvarkai.

Siekdama užtikrinti kokybiškos informacijos pateikimą diskusijos dalyviams asociacija “Lietuvos neįgaliųjų forumas” iniciavo papildomą susitikimą su už pertvarką atsakingais socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovais. Tikimės, kad pavyks gauti tikslesnę informaciją ir pasidalinti ja su tolesnių diskusijų dalyviais.

Primename, kad šių diskusijų tikslas – skatinti probleminių neįgaliųjų socialinės globos sistemos pertvarkos bei paslaugų plėtros neįgaliesiems bendruomenėje klausimų sprendimą, pristatyti perėjimo nuo institucinės globos prie bendruomenėje teikiamų paslaugų (deinstitucionalizacijos) bei žmonių su negalia teisės gyventi savarankiškai bendruomenėje įgyvendinimo Lietuvoje planus, rezultatus ir galimas perspektyvas.

Drauge su diskusijomis po Lieuvą keliauja ir forotgrafijų ciklas „Tapatybės iliuzija“. Diskusijos erdvėje eksponuojama paroda yra viena iš priemonių sklaidyti nepagrįstus mitus apie žmonių su negalia teisę gyventi savarankiškai. Galbūt pažvelgus į nuasmeninto žmogaus, patekusio į globos instituciją, gyvenimo akimirkas pavyks šiek tiek kitaip pažvelgti į sistemą, taip reikalingą konstruktyvių pokyčių – tam, kad kiekvienam mūsų būtų užtikrinta prigimtimi grįsta laisvė gyventi oriai. Parodą galima pamatyti ir Lietuvos neįgalųjų forumo interneto svetainės e-galerijoje.

Kitas diskusijos ir parodos miestas – Tauragė. Paroda „Tapatybės iliuzija“ Tauragės rajono savivaldybės Birutės Baltrušaitytės viešosios bibliotekos skaitykloje (Respublikos g.3 ) veiks nuo spalio 15 d., o į diskusiją kviečiame spalio 21 d. 10 val.

Plačiau skaitykite čia.