Meilės Lukšienės premija – už kūrybingą darbą su specialiųjų poreikių vaikais | NLIF

Meilės Lukšienės premija – už kūrybingą darbą su specialiųjų poreikių vaikais

Džiaugiamės, kad Meilės Lukšienės premija šįmet skirta socialinei pedagogei, dirbančiai su specialiųjų poreikių vaikais. Toks komisijos įvertinimas labai svarbus stiprinant šią pedagogikos sritį. Sveikiname Kristiną Stankutę Matę iš Klaipėdos Vitės pagrindinės mokyklos už prasmingus darbus!!!

“Kristina Stankutė-Matė su specialiųjų poreikių vaikais, turinčiais emocijų ir elgesio, dėmesio, autizmo spektro, intelekto ir kt. sutrikimais, dirba labai kūrybiškai, taiko įvairius mokymo metodus, naudoja netradicines, interaktyvias mokymo priemones. Mokytoja yra Klaipėdos miesto specialiųjų pedagogų metodinės grupės pirmininkė, kartu su sese, taip pat  specialiąja pedagoge Ana Stankute, sukūrė internetinę svetainę šalies specialiesiems pedagogams.

Mokytoja parašė projektą „Relaksacinio kambario įrengimas“, laimėjo finansavimą ir toks kambarys, kuriame mokiniai galėtų atsipalaiduoti, pailsėti, nusiraminti, šį rugsėjį atvėrė duris visiems mokyklos mokiniams.

Mokyklos bendruomenė – mokiniai, tėvai, mokytojai – labai gerai vertina šią  kompetentingą pagalbos mokiniui specialistę, kuri ne tik moko, bet ir sudaro sąlygas specialiųjų poreikių turintiems vaikams augti kaip asmenybėms, padeda pasirengti mokytis visą gyvenimą, integruotis į socialinę kultūrinę aplinką.“

Plačiau skaitykite čia.