Kviečiame į karališką parodos “AccessAbility” atidarymą | NLIF

Kviečiame į karališką parodos “AccessAbility” atidarymą

Švedijos institutas drauge su Lietuvos neįgaliųjų forumu pristato bendrą fotografijų parodą apie žmones su negalia “AccessAbility”. Kartu su 14 įvairią negalią turinčių žmonių iš Švedijos parodoje pirmą kartą demonstruojami 7 lietuvių portretai, įrodantys, kad negalia nėra neįveikiama kliūtis. Fotografijose užfiksuoti žmonės yra stiprūs savo gebėjimais ir patirtimis, jiems pavyko susikurti sėkmingą gyvenimą.

Atidarymo ceremonijoje dalyvaus Jo didenybė Švedijos Karalius Karlas XVI Gustavas ir Jos didenybė Švedijos Karalienė Silvija. Toks išskirtinis karališkosios poros dėmesys rodo šios temos svarbą, nes žmonių su negalia lygybė ir jų teisių užtikrnimas vis dar siekiamybė mūsų visuomenėje. Parodos rengėjai tikisi, kad galimybė pamatyti žmogaus su negalia portretą ir išgirsti gyvenimo istoriją atveria kelius į savo pačių bendruomenės pažinimą ir gilesnį jos narių supratimą.

Po pasaulį keliaujančios parodos „AccessAbility“ tikslas – inicijuoti diskusiją apie aplinkos prieinamumą bei žmonių su fizine ar proto negalia visavertį dalyvavimą visuomenėje. Ekspozicija vienu žodžiu gali būti apibūdinta kaip žmogaus orumas. Gyventi oriai, nepaisant turimos negalios, yra kiekvieno žmogaus teisė. Svarbiausias tarptautinis dokumentas, ginantis žmonių su negalia interesus, yra Jungtinių Tautų Neįgaliųjų konvencija, Lietuva ją ratifikavo 2010 metais.

Dvidešimt penkeri Lietuvos nepriklausomybės metai atnešė nemažai pasiekimų, kuriais galime džiaugtis. Vis dėlto dar nemažai liko nuveikti. Šiuo metu aktyviai siekiama neįgaliųjų vaikų ir suaugusių asmenų socialinės globos sistemos permainų. Norima, kad žmonės su negalia turėtų galimybę gyventi bendruomenėje, kad neįgaliesiems, jų šeimoms būtų teikiama pagalba pagal poreikius, kaip tai daroma Šiaurės šalyse.

Paroda organizuojama Švedijos karališkosios šeimos valstybinio vizito metu. Atidarymo ceremonijoje dalyvaus Jo didenybė Švedijos Karalius Karlas XVI Gustavas ir Jos didenybė Švedijos Karalienė Silvija, taip pat Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Algimanta Pabedinskienė, asociacijos “Lietuvos neįgaliųjų forumas” prezidentė Dovilė Juodkaitė bei Švedijos instituto atstovas Henrik Selin.

Parodos vieta ir laikas:

2015 m. spalio 7 d.  16.25 – 17.05 val.

Vilniaus universiteto, Mokslinės komunikacijos ir informacijos centras (MKIC), Saulėtekio al. 5, Vilnius

Plačiau skaitykite čia.