Tautinių bendrijų namuose – latviška vakaronė | NLIF

Tautinių bendrijų namuose – latviška vakaronė

Liepos 25 d. Tautinių bendrijų namų Svetainėje skambėjo latviškos dainos. Vyko latviška vakaronė, skirta Vilniaus latvių draugijos pirmininkės Guntos Rone jubiliejiniam gimtadieniui paminėti.

Guntą Rone sveikino ir Kultūros ministro padėką įteikė Tautinių mažumų departamento prie LRV Ryšių su tautinėmis bendrijomis skyriaus vedėja Rasa Paliukienė. Nuoširdžius sveikinimus ir palinkėjimus jubiliatei išsakė Tautinių bendrijų tarybos pirmininkė Galina Miškinienė, gausus tautinių bendrijų nevyriausybinių organizacijų vadovų būrys.

Gunta Rone daugiau kaip dvidešimt metų vadovauja Vilniaus latvių draugijai, yra Lietuvos latvių visuomeninių organizacijų koordinacinės tarybos pirmininkė, antrą dešimtmetį atstovauja Lietuvos latvių bendruomenę Tautinių bendrijų taryboje, yra išrinkta tarybos pirmininkės pavaduotoja.

Susirinkusiems koncertavo vyrų vokalinis ansamblis iš Rygos, kuriam vadovauja kompozitorius, prof. Vilis Salaka.

Plačiau skaitykite čia.