2014 m. didėjo darbo užmokesčio skirtumai tarp moterų ir vyrų Lietuvoje | NLIF

2014 m. didėjo darbo užmokesčio skirtumai tarp moterų ir vyrų Lietuvoje

Per metus moterų ir vyrų darbo užmokesčio atotrūkis šalies ūkyje padidėjo 1,2 procentinio punkto.

Moterų ir vyrų darbo užmokesčio atotrūkis šalies ūkyje 2014 m. sudarė 13,7 proc. ir, palyginti su 2013 m., padidėjo 1,2 procentinio punkto, praneša Lietuvos statistikos departamentas.

Moterų ir vyrų darbo užmokesčio atotrūkis šalies ūkyje, išskyrus viešąjį valdymą ir gyny­bą; privalomąjį socia­linį draudi­mą, 2014 m. sudarė 14,8 proc. Privačiajame sektoriuje jis buvo 0,8 procentinio punkto dides­nis nei valstybės sektoriuje ir sudarė 16,4 proc., valstybės sektoriuje, išskyrus viešąjį valdymą ir gyny­bą; privalomąjį socia­linį draudi­mą – 15,6 proc.

Didžiausias moterų ir vyrų darbo užmokesčio atotrūkis 2014 m. išliko finansinės ir draudimo veiklos įmonėse ar įstaigose – 39,9 proc., taip pat informacijos ir ryšių – 28,8, apdirbamosios gamybos – 25,2, kitos aptarnavimo veiklos – 23,7, žmonių sveikatos priežiūros ir socialinio darbo – 23,6, bei didmeninės ir mažmeninės prekybos; variklinių transporto priemonių ir motociklų remonto – 23 proc.

Darbo užmokesčio atotrūkiui įtakos turėjo socialinio ir ekonominio, o ne teisinio pobūdžio veiksniai – vyrų ir moterų skaičius tam tikroje ekonominėje veikloje, jų profesija, išsilavinimas, amžius, darbo stažas ir kitos priežastys.

Plačiau skaitykite čia.