A.Butkevičius: šalies savivaldybės turėtų veiksmingiau spręsti moterų ir vyrų lygybės problemas | NLIF

A.Butkevičius: šalies savivaldybės turėtų veiksmingiau spręsti moterų ir vyrų lygybės problemas

Ministras Pirmininkas Algirdas Butkevičius kreipėsi į šalies savivaldybes kviesdamas veiksmingiau ir rezultatyviau įgyvendinti Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo nuostatas. Šiemet patvirtinta Valstybinė moterų ir vyrų lygių galimybių 2015–2021 m. programa, skirta nuosekliai, kompleksiškai ir sistemingai spręsti moterų ir vyrų lygybės problemas visose srityse, tad premjeras kviečia savivaldybes dalyvauti įgyvendinant šios programos tikslus ir uždavinius įvairiose srityse.

„Lietuvos teisėje daugelyje sričių vienodos moterų ir vyrų teisės yra užtikrintos de jure. Tačiau daugelyje sričių moterų ir vyrų faktinė padėtis skiriasi. Faktinei moterų ir vyrų lygybei pasiekti būtinos vienodos moterų ir vyrų teisės bei galimybės, vienodas matomumas ir požiūris, vienodas galių ir atsakomybės pasiskirstymas, vienodas išteklių, naudos, paslaugų, teisingumo  prieinamumas, vienodas dalyvavimas priimant sprendimus, atsižvelgiant į moterų ir vyrų poreikius,“ – teigia Vyriausybės vadovas.

Ministras pirmininkas pabrėžia, kad būtent savivaldybių atliekamos vietos valdžios, viešojo administravimo, viešųjų paslaugų teikimo funkcijos galėtų svariai prisidėti prie moterų ir vyrų faktinės padėties netolygumų mažinimo užimtumo, švietimo ir kultūros, kitose srityse, gerinant  šeimos ir darbo įsipareigojimų galimybes.

„Todėl raginu ir kviečiu savivaldybes – į savivaldybių strateginius plėtros ar strateginius veiklos planus įtraukti priemones moterų ir vyrų lygybei užtikrinti, nustatyti už šių priemonių įgyvendinimą atsakingus konkrečius darbuotojus ir numatyti periodinę atskaitomybę už pasiektus rezultatus“, – sako premjeras A. Butkevičius.

Plačiau skaitykite čia.