Savivaldybių ir NVO sektoriaus dialogo beieškant: vis dažniau pripažįstama kad žmogus su negalia – geriausias negalės ekspertas | NLIF

Savivaldybių ir NVO sektoriaus dialogo beieškant: vis dažniau pripažįstama kad žmogus su negalia – geriausias negalės ekspertas

Antradienį, gegužės 19 d., LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos patalpose įvyko projekto „Negalios NVO ir valdžios sektoriaus bendradarbiavimas, tobulinant paslaugų teikimą neįgaliesiems bendruomenėse, taikant Švedijos bendradarbiavimo tarp sektorių modelį DARBOTVARKĖ 50“ baigiamoji konferencija.

Projektą įgyvendino asociacija „Lietuvos neįgaliųjų forumas“, bendradarbiaujant su Lietuvos žmonių su negalia sąjunga, Lietuvos savivaldybių asociacija ir LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

Neįgaliojo sampratos pokytis: nuo medicininio požiūrio iki socialinio negalios modelio teisinio reglamentavimo

Pradėdama konferenciją Lietuvos neįgaliųjų forumo prezidentė Dovilė Juodkaitė priminė, kad DARBOTVARKĖ 50 remiasi 3 pagrindiniais principais: žmogaus teisių ir lygių galimybių principu, partnerystės ir bendradarbiavimo skatinimu ir politikos negalios strategijos parengimu bei įgyvendinimu – nuosekliais žingsniais nuo idėjos iki rezultato.

Pasak D. Juodkaitės, kiekvienam žmogui su negalia turi būti užtikrinamos visos žmogaus teisės. Tarptautinė žmogaus teisių sistema vystėsi atliepiant poreikį įtvirtinti pažeidžiamų visuomenės grupių teises ir užtikrinti jų apsaugą įvairiais dokumentais, tarp jų ir 2006 m. Jungtinių Tautų (JT) Neįgaliųjų teisių konvencija (Konvencija). Šiuo dokumentu buvo įtvirtinti vieningi žmonių su negalia teisių įgyvendinimo standartai, kurių privalo laikytis visa pasaulio bendruomenė. Vadovaujantis Konvencija požiūris į žmogų su negalia turi būti grįstas ne vien atskirais tokio žmogaus poreikiais ir jų patenkinimo galimybėmis arba trukdžiais, o, visų pirma, teisiniais principais dėl pagrindinių žmogaus teisių ir lygių galimybių užtikrinimo visiems. Taigi nuo medicininio požiūrio į neįgalųjį pereinama prie socialinio negalios modelio teisinio reglamentavimo. JT Neįgaliųjų teisių konvencija yra ratifikuota 25 Europos Sąjungos šalyse, tarp jų ir Lietuvoje. Valstybių įsipareigojimas laikytis Konvencijos nuostatų reiškia, kad valstybės ne tik vykdo dokumento nuostatas, bet ir atsiskaito už įgyvendintas veiklas Konvencijos stebėseną vykdančiam Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių komitetui.

Plačiau skaitykite čia.