TBN organizuota diskusija apie etnines mažumas Pietryčių Lietuvoje | NLIF

TBN organizuota diskusija apie etnines mažumas Pietryčių Lietuvoje

Tautinių bendrijų namuose balandžio 29 d. surengta Apskritojo stalo diskusija – mokslinio tyrimo rezultatų pristatymas „Etninės mažumos Pietryčių Lietuvoje: etninio, pilietinio, regioninio ir lokalaus tapatumo raiška“.

Savo įžvalgomis dalinosi tyrimą vykdę Lietuvos socialinių tyrimų centro Etninių tyrimų instituto mokslininkai Monika Frėjutė-Rakauskienė, Andrius Marcinkevičius, Kristina Šliavaitė ir Irena Šutinienė.

Prelegentai apibūdino šį regioną, kuris išsiskiria sudėtinga istorine raida, nevienalyte gyventojų etnine sudėtimi, ilgaamže įvairių kalbinių, kultūrinių ir religinių tradicijų raiška bei sąveika, pabrėžė, kad etniniai procesai Pietryčių Lietuvoje yra svarbi dabartinio šalies politinio ir ekonominio gyvenimo aktualija.

Mokslininkai analizavo, kokią įtaką Pietryčių Lietuvos gyventojų identiteto raiškai daro istorinė atmintis, simbolinių kraštovaizdžio objektų reikšmės, švietimo kalbos pasirinkimo galimybės, daugiakultūrio ir daugiakalbio ugdymo prieinamumas ir kt.

Renginio metu pristatytas šio instituto mokslinis leidinys „Etniškumo studijos“, kuriame išspausdinti tyrimų pagrindu parengti straipsniai. Juose kompleksiškai, sociologiniu, antropologiniu, geografiniu, teisiniu ir istoriniu požiūriu apžvelgti aktualūs Pietryčių Lietuvos etninių grupių raidos, identiteto, etninių procesų ir kiti klausimai.

Apskritojo stalo diskusijoje dalyvavo Kultūros Viceministrė Patricija Poderytė, Kultūros ministerijos Tautinių mažumų reikalų skyriaus vyriausioji specialistės Rasa Paliukienė ir Daiva Dapšienė.

Plačiau skaitykite čia.