TBN organizuotos tarptautinės dirbtuvės „INTEGRA-NVO, dirbančių su moterimis migrantėmis, institucinių gebėjimų stiprinimas“ | NLIF

TBN organizuotos tarptautinės dirbtuvės „INTEGRA-NVO, dirbančių su moterimis migrantėmis, institucinių gebėjimų stiprinimas“

Balandžio 9-10 d. Tautinių bendrijų namuose Lietuvos etninių grupių moterų verslininkių draugija (pirmininkė Liia Urman) organizavo dviejų dienų tarptautines dirbtuves „INTEGRA-NVO, dirbančių su moterimis migrantėmis, institucinių gebėjimų stiprinimas“.

Renginio dalyviams informaciją apie migracijos teisinius aspektus pateikė Vilniaus migracijos valdybos viršininkas Gintaras Bagužis, apie paslaugas, teikiamas moterims migrantėms kalbėjo Nijolė Dirsienė, Vilniaus miesto krizių centro direktorė. Sėkmingas moterų migrančių integracijos programas Lietuvoje pristatė Moterų informacijos centro projektų vadovė Dovilė Rūkaitė. Didelio susirinkusiųjų susidomėjimo susilaukė Jurijaus Clavas paskaita „Kaip pasiekti finansinę nepriklausomybę“. Informaciją „Šiaurės ir Baltijos šalių paramos nevyriausybinėms organizacijoms programa“ pateikė Vida Gintautaitė, Šiaurės Ministrų Tarybos biuro Lietuvoje patarėja socialiniais, aplinkos ir NVO bendradarbiavimo klausimais. Tautinių mažumų situacijos analizę Lietuvoje pristatė Rasa Paliukienė, Kultūros ministerijos tautinių mažumų reikalų skyriaus vyriausioji specialistė. Apie Islamo kultūros ir švietimo centro Vilniuje darbą integruojant moteris migrantes pasakojo čio centro direktorius Aleksandras Beganskas. Tarptautinių dirbtuvių darbe dalyvavo ir savo patirtimi su migrantėmis dalijosi viešnios iš užsienio: Monica Cristea, Švedijos migrančių moterų federacijos „Riffi“ viceprezidentė, apie moterų migrančių integraciją Suomijoje pasakojo Natalie Gelbert, multikultūrinės moterų asociacijos“Monika“ vicepirmininkė, moterų migrančių integraciją Estijoje joms dalyvaujant kultūrinėse veiklose nagrinėjo Marianna Drozdova iš Estijos-Rusijos kultūros rūmų.

Plačiau skaitykite čia.