Europarlamentarai ir Federika Mogerini: „Žmogaus teisės galioja ne tik ES, bet ir už jos ribų“ | NLIF

Europarlamentarai ir Federika Mogerini: „Žmogaus teisės galioja ne tik ES, bet ir už jos ribų“

Europos Parlamentas metinėje ataskaitoje pabrėžia, kad reikia geriau apsaugoti LGBT* asmenų pagrindines teises ir laisves, be kita ko, priimant teisės aktus dėl kovos su neapykantos nusikaltimais ir diskriminacija. Nacionalinės valdžios institucijos raginamos pasmerkti neapykantą ir smurtą dėl seksualinės orientacijos, lytinės tapatybės ar lyties raiškos. Europarlamentarai pažymi, jog pagrindines LGBT* asmenų teises būtų galima geriau užtikrinti, jeigu LGBT* asmenys turėtų galimybę pasirinkti teisinį institutą, pavyzdžiui, kohabitaciją, registruotą partnerystę ar santuoką. Vis daugiau viso pasaulio šalių (šiuo metu jų yra septyniolika) įteisina tos pačios lyties asmenų santuoką, todėl ES institucijos ir valstybės narės raginamos toliau prisidėti prie tos pačios lyties asmenų santuokos ar civilinės sąjungos pripažinimo svarstymų, laikant tai politinių, socialinių ir žmogaus bei pilietinių teisių klausimu.

390 Europos Parlamento narių, balsuodami už ataskaitos pasiūlymo priėmimą, pasmerkė baudžiamosios atsakomybės taikymą už tos pačios lyties asmenų santykius ir tai, jog dvidešimtyje pasaulio šalių translytė tapatybė vis dar laikoma nusikaltimu. Europarlamentarai griežtai smerkia diskriminacinius teisės aktus ir yra įsitikinę, jog smurto išpuolių ir veiksmų prieš asmenis dėl jų seksualinės orientacijos ir lytinės tapatybės vykdytojai neturėtų likti nenubausti. Europos Parlamentas taip pat paragino ES finansinėmis priemonėmis remti LGBT* teisių organizacijas, suteikiant joms galimybių pasisakyti prieš homofobiškus ir transfobiškus įstatymus ir LGBT* asmenų diskriminaciją, didinant plačiosios visuomenės informuotumą apie kitokios seksualinės orientacijos ir lytinės tapatybės asmenų patiriamą diskriminaciją ir smurtą. Europos Parlamento nariai aktyviai kviečia ES ir jos valstybes nares remti pilietinę visuomenę, stebėti ir ginti ES erdvę viešai pasmerkiant apribojimus pilietinės visuomenės organizacijų veiklai bei Europos piliečių teisei į taikius susirinkimus.

Plačiau skaitykite čia.