Š. m. kovo 25 dieną – konferencija „Ar tu už smurtą prieš žmogų? Kur tu esi?“ | NLIF

Š. m. kovo 25 dieną – konferencija „Ar tu už smurtą prieš žmogų? Kur tu esi?“

Klaipėdos Socialinės ir Psichologinės Pagalbos Centras, globojant Lietuvos Seimo narei V. V. Margevičienei, 2015 m. kovo 25 d. rengia tarptautinę konferenciją „Ar tu už smurtą prieš žmogų? Kur tu esi?“ („Are you for the violence against a person? Where are you?„) prekybos žmonėmis, seksualinio išnaudojimo prostitucijos tikslais problemų sprendimo klausimais bei kviečia Jus dalyvauti.

Konferencijoje pranešėjai iš Airijos, Švedijos, Jungtinės Karalystės bei Prancūzijos. Konferencijos tikslas – aptarti esančias problemas, kurti seksualinių paslaugų poreikio mažinimo strategiją, aptarti galimybes Lietuvoje įgyvendinti Švedijos modelį bei skatinti visavertį vyrų bei moterų tarpusavio ryšio kūrimą.

Jūsų dalyvavimas būtų svarbus indėlis konferencijos numatytiems tikslams pasiekti.

REGISTRACIJA