Paskirta Specialioji Pranešėja dėl asmenų su negalia teisių | NLIF

Paskirta Specialioji Pranešėja dėl asmenų su negalia teisių

Vadovaujantis Žmogaus teisių Tarybos rezoliucija, 2014 m. gruodžio 1 d. buvo įsteigtas naujas Specialiojo Pranešėjo dėl asmenų su negalia teisių mandatas. Pirmąja Specialiąja Pranešėja tapo Catalina Devandas Aguilar.

Šio mandato įsteigimas patvirtina visų žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių universalumą, neatskiriamumą, tarpusavio priklausomybę ir poreikį, kad visos šios teisės ir laisvės būtų užtikrintos ir kad jomis galėtų naudotis visi žmonės su negalia be jokios diskriminacijos. Tai parodo, kad reikia skirti daugiau dėmesio ir paramos, idant būtų pašalintos kliūtys, su kuriomis žmonės su negalia susiduria visame pasaulyje, dalyvaudami kaip lygiateisiai visuomenės nariai.

Šio naujojo mandato pagalba yra stiprinama Jungtinių Tautų (JT) sistema: siekiama pripažinti, skatinti, įgyvendinti bei stebėti asmenų su negalia teises, užtikrinant JT Neįgaliųjų teisių konvencijos nuostatas ir platesnį žmogaus teisių požiūrį.

Specialiojo Pranešėjo funkcijos:

  • Vysto ir palaiko dialogą su valstybėmis ir kitais suinteresuotais asmenimis, siekiant identifikuoti, keistis gerąja patirtimi ir praktikomis dėl asmenų su negalia teisių realizavimo;
  • Gauna ir keičiasi informacija dėl asmenų su negalia teisių pažeidimų;
  • Teikia rekomendacijas, kaip geriau skatinti ir saugoti asmenų su negalia teises, užtikrinti jų vystymąsi bei asmenų su negalią įtrauktį ir prieinamumą;
  • Teikia praktinę pagalbą nacionaliniu mastu skatinant veiksmingą žmonių su negalia teisių užtikrinimą;
  • Skleidžia informaciją, šviečia visuomenę apie asmenų su negalia teises;
  • Glaudžiai bendradarbiauja su kitais JT mechanizmais, skatinant asmenų su negalia teises ir jų įgyvendinimą;
  • Integruoja ir įgyvendina lygybės perspektyvą;
  • Teikia metinę ataskaitą Žmogaus teisių tarybai ir Generalinei Asamblėjai.

Plačiau skaitykite čia.