NLĮF advokacijos mokymuose – kūrybiškumas siekiant bendro tikslo | NLIF

NLĮF advokacijos mokymuose – kūrybiškumas siekiant bendro tikslo

2015 metų vasario 2-3 dienomis organizuoti Nacionalinio lygybės ir įvairovės forumo (NLĮF) mokymai advokacijos srityje forumo organizacijų atstovams. Šie mokymai padidino NLĮF partnerių gebėjimus aktyviai atstovauti bendriesiems forumo tikslams bei prioritetams viešosios politikos srityje.

Dviejų dienų trukmės advokacijos (gebėjimų daryti įtaką viešosios politikos formavimo ir sprendimų priėmimo procesams) mokymai rengti atsižvelgiant į skirtingus forumo veikloje dalyvaujančių organizacijų gebėjimus įsitraukti į su žmogaus teisėmis susijusios politikos formavimo ir sprendimų priėmimo procesus.

Mokymų programa buvo sudaryta pagal mokymų dalyvių interesų, kompetencijų bei prioritetų žmogaus teisių advokacijos srityje apklausos duomenis. NLĮF advokacijos mokymų vedėjas LGL ekspertas Tomas Vytautas Raskevičius ne tik skaitė pranešimus apie efektyvų forumo veiklos pristatymą, socialinių partnerių paiešką bei santykius su žmogaus teisių principams priešiškomis jėgomis, bet ir pakvietė mokymų dalyvius aktyviai įsitraukti į darbą grupėse.

Dalyvaudami simuliacijose ir interaktyviuose užsiėmimuose forumo organizacijų nariai geriau pažino partnerių organizacijų atstovaujamus pagrindus bei turėjo galimybę „pasimatuoti“ įvairių visuomenės grupių atstovų tapatybes. Pirmosios mokymų dienos vakaro kulminacija tapo didelio susidomėjimo sulaukęs detektyvinis žaidimas „Mirtina kova dėl karūnos“, atskleidęs stebinančius mokymų dalyvių aktorinius sugebėjimus ir kūrybiškumą siekiant tikslo.


eea_grants_logoMokymai organizuoti pagal Europos Ekonominės Erdvės finansinio mechanizmo NVO Programos Lietuvoje remiamą projektą „Nacionalinio lygybės ir įvairovės forumo (NLĮF) tvarios plėtros stiprinimas“.

Renginys organizuotas įgyvendinant Europos Sąjungos užimtumo ir socialinio solidarumo programos (PROGRESS) remiamą projektą „CODE: Coming out for Diversity and Equality“.progress